Головна / Новини / Новини регіону / Багатодітна родина: оформлення та пільги

29.05.2015

Категорія: Новини регіону

Багатодітна родина: оформлення та пільги

 Однією з послуг, яка надається через Центр надання адміністративних послуг  є видача посвідчення батьків та дітей багатодітної сім'ї. Суб’єктом надання даної послуги є Відділ сім’ї, молоді та спорту Олевської райдержадміністрації. (для довідок тел. 2-14-72)

Багатодітна сім'я − сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання  у  загальноосвітніх,  професійно-технічних та вищих навчальних закладах, − до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 

Документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім‘ї. Для отримання посвідчення одному з батьків потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг Олевської районної  державної адміністрації за місцем його реєстрації з наступним комплектом документів:

-     заявою батька або матері про видачу посвідчень;

-     копіями свідоцтв про народження дітей;

-     копією свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

-     копіями сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

-     довідкою про склад сім'ї (форма № 3); 

-     фотокартками (батьків та дітей віком старше 6-ти років) розміром 30 х 40 міліметрів;

-     довідками із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

-     ідентифікаційний код.

 

Посвідчення видаються одному з батьків багатодітної сім'ї протягом 10 днів після подання усіх необхідних документів. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

У зв'язку з відсутністю бланків посвідчень батьків багатодітної сім'їтимчасово видається довідка на родину, яка підтверджує статус багатодітної родини і є підставою для отримання пільг в житлово-комунальній сфері.

Сім’я, яка належить до категорії багатодітних, має право на наступні пільги:

 

ЖИТЛО

Оплата житлово-комунальних послуг:

50 % знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю) (Закон України "Про охорону дитинства").

50 % знижка плати за користування комунальними послугами та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. (Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.) (Закон України "Про охорону дитинства").

50 % знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення (Закон України "Про охорону дитинства").

50 % вартості абонентної плати від затверджених тарифів за користування квартирним телефоном, позачергове встановлення квартирних телефонів (Закон України "Про охорону дитинства").

 

Житлове забезпечення:

Надання жилого приміщення: позачергове –  сім'ям, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей; першочергове - багатодітні сім'ї (Житловий кодекс України).

Отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення: позачергове – сім'ї, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно 3 і більше дітей; першочергове - одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей (Закон України "Про житловий фонд соціального призначення").

 

РОБОТА

Зменшення суми загального місячного оподатковування доходу отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 100 % суми пільги – 1218 грн. (100 % соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи і становить в 2014 році 1218 грн.) для платника податку, який утримує двох чи більше дітей до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину (Податковий кодекс України, ст. 169).

Надання щорічної додаткової відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років (Закон України "Про відпустки").

 

ОСВІТА

50 % плати за харчування дітей (в тому числі й тих, які перебувають під опікою) у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, а сім'ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче гарантованого мінімуму у розрахунку на одну особу, взагалі звільняються від плати за харчування дітей у цих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів").

Діти із багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно (ст. 26 Закону України "Про позашкільну освіту").

Пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів "… дітям з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки" (Закон України "Про охорону дитинства").

Звільнення від плати за навчання у ВНЗ державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації дітей з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (Закон України "Про охорону дитинства").

Перевага в отриманні пільгового державного кредиту для здобуття дітьми вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 913 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти").

Безоплатне одноразове харчування учнів 1-4 класів (6-10 років), які відвідують групи подовженого дня (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
№ 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах).

Звільнення від плати за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002
№ 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладах").

Безоплатні обіди у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з малозабезпечених родин при отриманні допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах").

 

ДОЗВІЛЛЯ

Безкоштовні запрошення для дітей на новорічні та різдвяні свята у разі їх наявності в структурних підрозділах районних в місті Києві державних адміністраціях.

Звільнення від плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей").

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я

Щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, компенсація витрат на зубопротезування – для дітей (Закон України "Про охорону дитинства").

Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація – для дітей (Закон України "Про охорону дитинства").

Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів для дітей з багатодітних сімей (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей").

Безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей з багатодітних родин (Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей").

 

ТРАНСПОРТ

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання – для дітей (Закон України "Про охорону дитинства");

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Встановлення пенсії за особливі заслуги матерям, які народили та виховали до 6-ти річного віку п'ятеро і більше дітей як надбавку до основної пенсії, у розмірі від 35 % до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку (Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною").

Призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які народили та виховали до 6-ти річного віку п'ятеро або більше дітей, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 20 років страхового стажу (Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" - жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених з одноразовою виплатою винагороди у розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних осіб (Укази Президента України від 21.08.2004 № 963 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29.06.2001 № 476", від 25.12.2007 № 1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня").

Щомісячна матеріальна допомога малозабезпеченим родинам, які мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї (Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям").

                За консультаціями звертайтеся до Центру надання адміністративних послуг : тел. 2-16-59 та до відділу сім’ї, молоді та спорту Олевської РДА: тел. 2-14-72.

 

 

Дивіться також:

Навігація:

Остані Новини
Всі Новини
Архів новин

Категорія новин:

Новини регіону
Події
Нацдержслужба України інформує