Головна / Олевська районна рада / Проекти рішень районної ради

Проєкт програми економічного і соціального розвитку Олевського району Житомирської області на 2020 рік


 

ПРОГРАМА

зайнятості населення Олевського району

на період до 2020 року

 

 

 

І.  Основніпідсумки виконання Програми зайнятості населення Житомирської області на період до 2017 року.

 

Забезпечення зайнятості населення у складних політичних та економічних умовах має особливе значення. Державна політика зайнятості передбачає підтримку населення у пошуку роботи.

Протягом  2017 року статус безробітного мали 1882  осіб, що на 1.4 % менше  аналогічного періоду минулого року.  Кількість безробітних станом на 01.01. 2018  року становила 623 осіб , що на 5,3 % менше  аналогічного періоду минулого року.

Чисельність працевлаштованих безробітних за направленням служби зайнятості  становила 773 осіб,що на 3,5 % більше аналогічного періоду 2016 року.Працевлаштовано до набуття статусу безробітного 308 осіб, що на 231.6% більше аналогічного періоду .

 Упродовж  2017  року    професійне  навчання проходило  185 безробітних. Професійне навчання безробітних відбувається лише на замовлення роботодавця або для потреб самозайнятості. Рівень працевлаштування після професійного навчання складає 100%. В оплачуваних громадських роботах та інших тимчасових роботах у  2017 році брали участь 159  безробітних, виконання районної програми зайнятості 252,4%. Громадські роботи проводилися по благоустрою території сільських рад, прибирання кладовищ та стихійних звалищ.

У 2017 році 1 безробітний започаткував власну справу шляхом надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Упродовж  2017 року роботодавці зареєстрували у службі зайнятості  1104 вакансії, що на 23,1 % більше, ніж у аналогічному періоді   2016 року. Кількість безробітних  на одну вакансію на кінець звітного періоду 45.

Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю у грудні місяці  2017 року  становив 1526 грн. (по області 2055 грн.)

Протягом 2017 року в службою зайнятості працевлаштовано  1 внутрішньо переміщену особу та  7 демобілізованих військовослужбовців,які брали участь в АТО.

Проблемними питаннями залишаються:

- сезонність працевлаштування у сільській місцевості;

- професійно-кваліфікаційний рівень незайнятих громадян не відповідає сучасним вимогам ринку праці;

- 80%  вакантних посад із мінімальною заробітною

        В  2018  році,  комісія по легалізації робочих місць здійснила перевірки на 384 об’єктах району щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення,  визначення відповідності кількості найманих працівників обсягам господарської діяльності,  де працювало 609  працівників, з них 380 працівників працювало без трудових договорів. На даний час всі працівники легалізовані.  За результатами вжитих заходів донараховано 109,8 тис.грн.

       Основні напрями діяльності:

 1. Стимулювання створення нових робочих місць.
 2. Забезпечення підвищення конкурентоспроможності осіб без професії, особливо молоді та економічно активного населення.
 3. Залучення до професійного навчання безробітних з числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.
 4. Організація професійного навчання безробітних у відповідності до потреб ринку праці на замовлення роботодавців.
 5. Організація професійного навчання безробітних для відкриття власної справи.
 6. Підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі робітників з підвищенням кваліфікаційного рівня, розширення профілю, компетенції, шляхом стажування або спеціалізації для безробітних з числа фахівців, набуття додаткових знань з нових технологій, устаткування.
 7. Вдосконалення професійної орієнтації шляхом підвищення престижу робітничих професій, яких потребує ринок праці та які не користуються популярністю у молоді; створення сприятливих передумов для професійного самовизначення та самореалізації молоді; запобігання довготривалому безробіттю, особливо серед осіб, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню; зміцнення впевненості безробітних у власних силах та прагнення до трудової діяльності завдяки індивідуальному підходу до кожної особи та надання адресних послуг.
 8. Поглиблення взаємодії служби зайнятості з представниками владних структур, роботодавцями та громадськими організаціями шляхом проведення семінарів, зустрічей, круглих столів з метою роз’яснення існуючих можливостей у задоволенні потреб роботодавців у висококваліфікованих кадрах та в доборі підходящої роботи для населення.
 9. Посилення мотивації до легальної зайнятості.

 

Пріоритети діяльності служби зайнятості, як і раніше,зорієнтовані на якнайшвидше повернення громадян до продуктивної праці, скорочення терміну перебування безробітних на обліку та задоволення кадрових потреб роботодавців району.

 

 

                  II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону

та розвитку регіонального ринку праці  (до 2020 року)

 

На ринку праці регіону зберігаються сталі тенденції, які  домінуватимуть і в 2018 році. Вони характеризуються тим, що в регіоні спостерігається сезонний характер забезпечення зайнятості населення. Причиною цього є той факт, що основними ринкоутворюючими галузями району залишаються сільське та лісове господарство, більшість робіт в яких є сезонними. 

Прогнозується, що у 2018 році загальна кількість вакансій, які надійдуть від роботодавців до центру зайнятості становитиме 1115 одиниць. Значна кількість з них буде зорієнтована на виконання робіт з переробки та сортування деревини (стропальники, верстатники деревообробних верстатів, рамники, сортувальники виробів з деревини). Враховуючи, що в сфері обслуговування району спостерігається  ситуація зростання попиту на певні види послуг, в районі залишаться в попиті вакансії перукарів, манікюрників, продавців ...

Провівши роботу з Олевською райдержадміністрацією, Олевською та Білокоровицькою територіальними громадами з’ясовано,  що на 2017рік відповідно до Державних інфраструктурних проектів виділено більше 50 мільйонів гривень на реалізацію 49 проектів по Олевській територіальній громаді та 4 проекти по Білокоровицькій територіальній громаді.  Виходячи з того, що на сьогодні в процесі реалізації знаходиться лише 19 проектів, керівництво громад вважає, що подальше їх втілення продовжиться у 2018 році. Аналізуючи наявні інфраструктурні проекти відомо, що 80% з них передбачають ремонтні та будівельні роботи, тож   можна сподіватися, що у наступному році можливе зростання вакансій робітників за будівельними спеціальностями.  Прогнозується, що підприємствами району у 2018 році буде створено 154 нових робочих місць. Значна частина з них буде започаткована фізичними особами – підприємцями, які проводять господарську діяльність в регіоні. Центром зайнятості буде докладено максимум зусиль до продовження тісної співпраці як з ринкоутворюючими підприємствами, так і фізичними особами щодо забезпечення їх кваліфікованими кадрами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІI. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення                   до 2020 року.

 

 

 

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації,сторони соціального діалогу)

Строки виконання, (+джерело фінансування - при створенні робочих місць вказати назву державної цільової програми)

1

2

3

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

Стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць з високою оплатою праці, легалізації трудових відносин, працевлаштування соціально-незахищених громадян.

Райдержадміністрація, територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти у стимулюванні роботодавців до  створення нових робочих місць для  працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Райдержадміністрація, територіальні громади,  районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Сприяти у працевлаштуванні на нові робочі місця молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту та якій надається перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) з компенсацією фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску.

Районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Стимулювання роботодавців шляхом  компенсації зі сплати єдиного соціального внеску для  для суб’єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше, ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Райдержадміністрація, територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Створювати сприятливі умови до покращення інвестиційного клімату в районі, створення нових робочих місць та легальній зайнятості населення, у тому числі в сільській місцевості та на депресивних територіях.

Райдержадміністрація, територіальні громади

Упродовж дії програми

З метою додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та за умови співфінансування в рівних частинах з коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття організовувати громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру.

Територіальні громади,

районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності.

Райдержадміністрація, територіальні громади

Упродовж дії програми

Сприяння розвитку підприємницької ініціативи економічно активного населення

 

Районний центр зайнятості

 

Упродовж дії програми

Забезпечення участі безробітних у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Районний центр зайнятості

 

Упродовж дії програми

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

Здійснювати інформування роботодавців та шукачів роботи про можливості професійного навчання безробітних на базі центрів професійно-технічної освіти служби зайнятості та навчальних закладів області.

Районний центр зайнятості

 

Упродовж дії програми

Сприяти підвищенню конкурентоспроможності працівників на ринку праці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери послуг шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємствах , в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Керівники навчальних закладів, роботодавці,

райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

З метою реалізації Концепції профорієнтаційної роботи здійснювати аналіз поточних та перспективних потреб ПОУ у кадрах в професійно-кваліфікаційному розрізі,  з метою визначення обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці, створення потенційних умов для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, в тому числі ЦПТО ДСЗ..

Керівники навчальних закладів, роботодавці,

райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти врівноваженню попиту та пропозиції на ринку праці, шляхом здобуття  випускниками шкіл, безробітними, вивільнюваними громадянами тих професій, в яких є потреба у роботодавців міста та району.

Управління освіти, роботодавці,

райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Здійснювати   професійну орієнтацію населення на ті професії, в яких є потреба на підприємствах міста і району, та які мають перспективу розвитку в майбутньому.

Управління освіти, роботодавці,

райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Забезпечити проведення системної інформаційно-роз’яснювальної роботи з незайнятим населенням, спрямованої на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці.

Управління освіти,

райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти  підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом організації професійного навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

Управління освіти, роботодавці,

райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Здійснювати професійне навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців або для самозайнятості, впровадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних.

Роботодавці, райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти безробітним у намірах підтвердити результати неформального професійного навчання за робітничими професіями .

Райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти особам віком старше 45 років, та пільговим категоріям, які мають на це право, у отриманні ваучера для підвищення їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Райдержадміністрація,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти оволодінню громадянами професійними знаннями, вміннями, навичками, формування їх професійної мобільності, готовності до продовження освіти і самовдосконалення, розвиток професійних інтересів і професійно важливих якостей, уточнення подальшої професійної перспективи.

Керівники навчальних закладів,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді, здійснювати публікації в ЗМІ.

Керівники навчальних закладів,  територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Проводити на підставі даних про вакантні посади та вільні робочі місця з метою створення відповідної бази даних для навчальних закладів моніторинг потреби роботодавців у робочій силі.

Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки райдержадміністрації,

роботодавці, територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Забезпечити надання адресних профорієнтаційних послуг особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

Районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Проводити профорієнтаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобіганню безробіттю.

Управління праці та соціального захисту населення, територіальні громади,  районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Забезпечувати надання на належному рівні профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування.

Управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки райдержадміністрації,

роботодавці, територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років, з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні.

Райдержадміністрація, управління праці та соціального захисту населення, територіальні громади,  районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

Забезпечити виконання завдань Уряду з розширення сфери застосування праці за рахунок  створення нових робочих місць.

Райдержадміністрація, управління праці та соціального захисту населення, територіальні громади

Упродовж дії програми

Сприяти створенню додаткових робочих місць шляхом залучення інвестицій, нарощування обсягів промислового виробництва

Райдержадміністрація, територіальні громади

Упродовж дії програми

Проведення інформаційно –роз’яснювальної роботи з населенням та роботодавцями з метою посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, ефективному використанню робочої сили.

Райдержадміністрація, управління праці та соціального захисту населення, районний центр зайнятості, територіальні громади

Упродовж дії програми

Сприяти розширенню сфери застосування праці за рахунок збереження діючих та створення сучасних нових робочих місць із залученням різних джерел інвестицій, особливо в сільській місцевості.

Управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрація, територіальні громади.

Упродовж дії програми

Сприяти створенню умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи.

Управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрація, територіальні громади.

Упродовж дії програми

Надавати комплекс спеціальних послуг пов»язаних з запланованим масовим вивільненням працівників з ініціативи роботодавця працівникам, які підлягають вивільненню.

Райдержадміністрація, управління праці та соціального захисту населення, територіальні громади, районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Посилити контроль за дотриманням законодавства “Про працю”, зокрема, щодо стану виплати заробітної плати та індексації, а також щодо скорочення чисельності працюючих.

 

Райдержадміністрація, територіальні громади, державний інспектор праці.

Упродовж дії програми

З метою зменшення та подолання соціальної напруги в районі постійно проводити роботу по попередженню масового звільнення працівників в зв’язку з реорганізацією.

Райдержадміністрація, територіальні громади, державний інспектор праці.

Упродовж дії програми

Контролювати за  укладенням та виконанням колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, які використовують найману працю.

Управління праці та соціального захисту населення

Упродовж дії програми

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо підвищення якості робочих місць, подолання та попередження низькооплачуваної зайнятості, переваг використання ними робочої сили на легальній основі через засоби масової інформації, під час проведення семінарів, нарад, зустрічей з роботодавцями, обстеження підприємств.

Управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрація, територіальні громади,

державний інспектор праці, районний центр зайнятості, роботодавці.

Упродовж дії програми

Продовжити роботу щодо легалізації зайнятості населення шляхом постійного контролю щодо легального використання роботодавцями робочої сили. Активізувати роботу комісій, робочих груп з числа представників контролюючих органів, центрів зайнятості, яким надані повноваження щодо детінізації робочих місць.

Управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрація, територіальні громади,

державний інспектор праці, районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Контролювати за додержанням роботодавцями основних законодавчих актів щодо неприпустимості дискримінації за статевою ознакою, забезпечити рівні права та можливості людини, сприяти удосконаленню системи її соціального захисту.

Управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрація, територіальні громади,

державний інспектор праці.

Упродовж дії програми

Ініціювати проведення семінарів, зустрічей, круглих столів за участю представників владних структур, роботодавців  та громадських організацій з метою поглиблення їх взаємодії зі службою зайнятості та роз’яснення її можливостей у задоволенні потреб роботодавця у висококваліфікованих кадрах та в доборі підходящої роботи для незайнятого населення та для забезпечення виконання завдань  районної програми зайнятості населення.

Райдержадміністрація,  територіальні громади ,соціальні партнери, районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:

-          проводити тематичні семінари для цільових груп населення, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій;

-           надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації.

Райдержадміністрація, територіальні громади, соціальні партнери, роботодавці,

районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Активізувати профорієнтаційну роботу служби зайнятості щодо швидкої адаптації працівників, які втратили роботу, та їх переорієнтації на нову професійну діяльність.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальні громади, районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Забезпечити працевлаштування безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

З метою виявлення професійно важливих якостей з урахуванням нахилів, здібностей, особистісних інтересів проводити профдіагностичне обстеження громадян.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Для професійного самовизначення клієнтів служби зайнятості та найбільш оптимального вибору (зміни) майбутньої професії надавати профконсультаційні послуги громадянам.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

З метою ознайомлення випускників шкіл з технологічним процесом обслуговування незайнятого населення в центрі зайнятості, надання інформації про професії, які користуються попитом на ринку праці, організовувати та проводити Дні відкритих дверей для випускників шкіл міста.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Проводити роз'яснювально-інформаційну роботу в трудових колективах на підприємствах, організаціях установах, де передбачається масове вивільнення.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Надавати профорієнтаційні послуги особам з обмеженими фізичними можливостями.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Здійснювати         підбір        необхідних працівників  на  замовлення  роботодавців з урахуванням особливостей та вимог конкретного підприємства

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти у проведені роботодавцями співбесід і кандидатами на вільні робочі місця та вакантні посади.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Надавати допомогу в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенціальних працівників в ході проведення ярмарок, та міні-ярмарок  вакансій.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Здійснювати проведення професійно-кваліфікаційних якостей претендента на робоче місце у відповідність до вимог роботодавця шляхом професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, в т.ч. на робочому місці та організації стажування у разі необхідності .

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Забезпечити тимчасову зайнятість безробітних громадян шляхом організації оплачуваних громадських робіт відповідно до визначених органами місцевої влади видів громадських робіт..

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти працевлаштуванню претендентів на вільні робочі місця, звільнених у зв’язку з реорганізацією та скороченням штатів, їх професійної підготовки, перепідготовки, підвищенню кваліфікації  та організації стажування у разі необхідності.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом:

стимулювання заінтересованості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрація, територіальні громади.

Упродовж дії програми

Забезпечити громадян інформацією про учбові заклади, які проводять навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Управління праці та соціального захисту населення,

центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Надавати профорієнтаційні послуги особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці з метою  підвищення їх конкурентоспроможності та адаптації до сучасних економічних умов.

Центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації інвалідів за професіями відповідно до потреб ринку та рекомендації МСЕК з метою забезпечення їх трудової реабілітації. Забезпечити ефективне співробітництво з представниками профспілок щодо зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Управління праці та соціального захисту населення, роботодавці,

районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Постійно оновлювати інформацію в куточку для інвалідів,оперативно інформувати осіб з обмеженими фізичними можливостями про вакансії та зміни в законодавстві.

Районний центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Сприяти працевлаштуванню дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищувати їх  конкурентноспроможності навчання на професії, що користуються попитом на ринку праці.

Відділ у справах сім’ї та молоді, центр зайнятості.

Упродовж дії програми

Збільшити обсяги надання даних послуг молоді, в тому числі неповнолітнім, шляхом виконання Концепції профорієнтаційної роботи .

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Для популяризації професій, які користуються попитом на ринку праці, інформування учнів про світ професій, можливості вибору професій проводити семінари та професіографічні зустрічі в школах для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяння зайнятості тимчасово переміщених  осіб, які прибувають в область  з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Надання профорієнтаційних послуг тимчасово переміщеним  особам, проведення виїзних інформаційно-роз’яснювальних заходів у місцях їх тимчасового розміщення, у т.ч. з використанням мобільних засобів інформування

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Організації для безробітних демобілізованих учасників АТО профорієнтаційних заходів, зокрема семінарів та  тренінгів, метою яких є пошук нових сенсів і стимулів (мотивацій) до успішної професійної реалізації в мирному житті. Проведення заходів для демобілізованих учасників АТО у виїзному режимі, в тому числі у військкоматі району.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Сприяння у зайнятості учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Здійснення заходів сприяння у зайнятості для внутрішньо переміщених осіб з числа зареєстровананих безробітних, визначених статтею 24-1 Закону України «Про зайнятість населення».

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

         

                                  Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2015

звіт

2016 звіт

2017  очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

966

866

829

701

700

700

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

-

-

-

-

-

 

-

 

- випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

-

-

-

-

-

 

-

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

110

97

98

110

110

110

з них працевлаштовані як молоді працівники

 

-

-

-

-

-

-

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

-

-

-

-

-

-

з них такі, що передбачають отри-мання заробітної плати, одиниць

-

-

-

-

-

-

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

 

-

-

-

-

-

-

в тому числі з отриманням:

 

-

-

-

-

-

-

одноразової адресної допомоги

 

-

-

-

-

-

-

Житла

-

-

-

-

-

-

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

3734

3823

3910

4000

4100

4200

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

-

-

-

-

-

-

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

-

-

-

-

-

-

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

-

-

-

-

-

-

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

-

-

-

-

-

-

 

8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

-

-

-

-

-

-

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

-

-

-

-

-

-

9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

-

-

-

-

-

 

 

 

-

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

 

-

-

-

-

-

-

за власні кошти

 

-

-

-

-

-

-

10. Кількість осіб, що отримали ваучер*

0

0

0

0

0

0

*- у межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

0

0

0

0

0

1

за яких компенсовано:

0

0

0

0

0

0

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

0

0

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

0

0

0

0

0

19

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

18

16

15

16

17

19

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

0

0

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

18

16

15

16

17

20

 

 

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України*

Олевський район

 

 

 

 

 

осіб

Найменування показника

2015 звіт

2016 звіт

2017 очікуване

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

231

459

850

870

870

870

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

2239

1908

2000

2050

2050

2050

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

4

133

307

150

150

150

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

944

797

819

822

822

822

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

245

183

185

185

185

185

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

51

63

159

85

85

85

з них зареєстрованих безробітних

51

63

159

85

85

85

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

142

102

40

50

50

50

з них організували власну справу

9

5

1

5

5

5

*- у межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття

 

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів   

Олевський р-н

Найменування
показника

2015 звіт

2016 звіт

2017 очікуване

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

55

58

70

63

63

63

3.1. з них зареєстровані безробітні

54

57

67

60

60

60

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

27

20

28

28

28

28

4.1. з них зареєстровані безробітні

27

20

28

28

28

28

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності*

0

0

0

0

0

0

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

2

0

10

10

10

10

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

2

0

10

10

10

10

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

3

4

3

3

3

3

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

0

0

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

3

4

3

3

3

3

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

 

 

 

 

 

 

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

 

 

 

 

 

*- у межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

„Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року”

 

 

Назва: Програма „Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року”.

 1. 1.                 Код програми:080000 „Охорона здоров’я”
  1. 2.      Підстава для розроблення: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-р „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми „Здоров’я 2020: український вимір”,
  2. 3.      Замовник або координатор: Олевська міська рада, Олевська  державна адміністрація, Олевська районна рада,  Білокоровицька сільська рада, комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико – санітарної допомоги”.
  3. 4.      Керівник програми:  виконавчий комітет Олевської міської ради, відділ ОКОЗМС Олевської РДА, Олевський Центр ПМСД
  4. 5.      Відповідальні за виконання: виконавчий комітет Олевської міської ради, відділ ОКОЗМС Олевської РДА,Білокоровицька сільська рада,Олевський Центр ПМСД
  5. 6.       Мета: поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб.
  6. 7.                 Початок: січень 2018року, закінчення: грудень 2019 року.
  7. 8.                 Етапи виконання: програма виконується в один етап з 01 січня 2018 року по 31

            грудня 2019 року.

 1. 9.                 Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та                                 місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (тис. грн.):

 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування усього

За роками виконання (тис.грн)

 

2018

2019

Державний бюджет

-

 

-

-

Обласний бюджет

-

 

-

-

Місцеві бюджети

28169,8

 

18939,8

9230,0

Інші джерела

 

 

 

 

Усього

28169,8

 

18939,8

9230,0

 

 1. 10.             Очікувані кінцеві результати виконання районної цільової програми:

 

Напрями показників Програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показників за роками, виконання

 

2018

2019

1

2

3

 

7

8

Діагностика та лікування цукрового діабету, профілактика ускладнень

Зменшення кількості ускладнень цукрового діабету

Кількість на 100 тис. населення

 

0,40

0,35

Зниження первинного виходу на інвалідність внаслідок ускладнень цукрового діабету

Відсоток зменшення

 

0,02

0,02

Запобігання та лікування серцево- судинних та судинно-мозкових захворювань

Зниження смертності від серцево-судинних захворювань

Відсоток зменшення

 

0,5

0,5

Зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда

Відсоток зниження

 

0,2

0,2

Забезпечення умов

безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення

Зниження рівня штучного переривання вагітності

Відсоток

зменшення

 

2

2

Зниження рівня захворюваності на рак шийки матки

Відсоток

зниження

 

2

2

Утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує 10 на 100000 народжених живими.

Утримання показника

 

10

10

Зниження рівня малюкової смертності на 10% (на 1000 народжених живими)

Відсоток

зменшення

 

2

2

Забезпечення якості лікування хворих з онкологічними захворюваннями.

 

Зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень

Відсоток зниження

 

0,6

0,6

Забезпечення лікарськими засобами хворих з вперше виявленими онкологічними захворюваннями.

 

 

Відсоток забезпечення

 

95

95

 

 

 

 

 

 

Координація та контроль за виконанням: Олевська міська рада, Олевська районна  державна адміністрація; Олевська районна рада, Білокоровицька ОТГ, заклади охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, які надають первинну медичну допомогу населенню Олевського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до проекту Програми “Здоров’я населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевщини на період до 2019 року”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

 

завдань і заходів проекту Програми

 

Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікуваний результат від виконання заходів

 

Джерела фінансування

Всього:

 

2018

2019

 

1

Заходи щодо запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

З метою обстеження та раннього виявлення серцево-судинних захворювань забезпечити медичним обладнанням структурні підрозділи КЗ „Олевський центр ПМСД”: ЕКГ-апаратами (10шт),  папером для ЕКГ (щорічно),   кабелями до електро-кардіографів

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

355,0

 

178,0

177,0

Профілактика і лікування серцево-судинних та судинно- мозкових захворювань. Підвищення відсотку обґрунтованих консультацій хворих у ЛПЗ 2 рівня

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

355,0

 

178,0

177,0

Інші джерела

0,0

 

2

Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення

2.1.Забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, за якими вагітність та пологи загрожують життю

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

26,0

 

11,0

15,0

Забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими екстрагінетальними захворюваннями

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

26,0

 

11,0

15,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

2.2. Забезпечення контрацептивами визначених категорій населення (жінки з важкою екстрагенітальною патологією, підлітки та молодь у віці до 20 років, жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ-інфіковані жінки)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

10,0

 

4,0

6,0

Покращення результату пологів, профілактика захворювань крові у новонароджених.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

10,0

 

4,0

6,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

2.3.Забезпечення дітей-інвалідів засобами реабілітації.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою) управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

150,0

 

70,0

80,0

З метою налагодження тісної взаємодії суб’єктів соціальної роботи

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

150,0

 

70,0

80,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Забезпечення дітей, хворих на гемофілію факторами згортання крові

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

715,0

 

345,0

370,0

Попередження тяжких наслідків кровотеч у дітей-інвалідів хворих на гемофілію

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

715,0

 

345,0

370,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

2.5.Забезпечення дітей, хворих на первинний вроджений імунодефіцит, препаратами замісної терапії.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

450,0

 

210,0

240,0

Попередження захворювання дітей з уродженим імунодефіцитом препаратом замісної терапії

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

450,0

 

210,0

240,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

2.6. Забезпечення ВІЛ-інфікованих дітей молочними сумішами, препаратами для лікування опортуністичних хвороб.

 комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

55,0

 

25,0

30,0

Профілактика ВІЛ-інфекції у новонароджених.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

55,0

 

25,0

30,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Забезпечення дітей хворих на фінілкетонурію, лікувальними сумішами.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

1822,8

 

862,8

960,0

Забезпечення нормального психічного розвитку дітей хворих на фенілкетонурію

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

1822,8

 

862,8

960,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

2.8. Забезпечення ЛПЗ медичними засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою )

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

50,0

 

23,0

27,0

Утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує 10 на 100000 народжених живими.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

50,0

 

23,0

27,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

3

Заходи з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб

3.1.Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та розхідних матеріалів для проведення щеплень за епідемічними

показаннями.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою )

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

75,0

 

36,0

39,0

Організація методичного забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, які можна запобігти засобами імунопрофілактики.(100%  рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показниками)

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

75,0

 

36,0

39,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб. Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2017-2019 рр

Загальний обсяг:

147,0

 

70,0

77,0

Охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику на рівні 75%

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

147,0

 

70,0

77,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

3.3.Придбання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

10,0

 

4,0

6,0

Рівень забезпечення проведення щеплень з використанням самоблокувальних шприців

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

10,0

 

4,0

6,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

3.4. Оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання вимог «холодильного ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

80,0

 

48,0

32,0

Створення ефективної системи „холодового ланцюга” під час транспортування, зберігання та використання вакцини

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

80,0

 

48,0

32,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

4

Заходи „Місцевих стимулів” для медичних працівників первинної ланки у Олевському районі”

4.1. Поліпшення соціального становища медичних працівників комунальний заклад „Олевський центр первинної медико-санітарної допомоги”

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

800,0

 

500,0

300,0

Поліпшення соціального становища медичних працівників.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

800,0

 

500,0

300,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

4.2. Лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров’я, установити диференційовану заохочувальну надбавку за складність та напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

60,0

 

40,0

20,0

Заохочення молодих спеціалістів працювати лікарями ЗПСМ в сільській місцевості.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

60,0

 

40,0

20,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Забезпечити амбулаторії району комп’ютерною  оргтехнікою (комп’ютери, факси, принтери, сканери, ксерокси).

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

450,0

 

300,0

150,0

Покращення умов роботи лікарів ЗПСМ.

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

450,0

 

300,0

150,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Одноразова грошова допомога молодим спеціалістам-лікарям загальної практики сімейної медицини в розмірі п’яти мінімальних окладів, з укладанням договору на термін не менше 3-х років

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

120,0

 

75,0

45,0

Забезпечення лікарями ЗПСМ закладів охорони здоровֹя Олевського району.

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

120,0

 

75,0

45,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

4.5. Забезпечення медичних працівників ФП, ФАП, амбулаторій транспортними засобами (велосипед, скутер)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

462,0

 

242,0

220,0

Покращення умов роботи, підвищення якості обслуговування населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

462,0

 

242,0

220,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Забезпечети придбання відомчого житла для медичних працівників ( лікарів, середнього персоналу ЛПЗ  району)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

1002,0

 

500,0

502,0

Підвищення відсотку атестованих лікарів.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

1002,0

 

500,0

502,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

5 

Заходи протидії розповсюдженню інфекційних соціально-небезпечних хвороб в Олевському районі.

5.1. Забезпечити оснащення туберкуліном та іншими розхідними матеріалами ЛПЗ району для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

308,0

 

152,0

156,0

Своєчасне виявлення інфікованих дітей.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

308,0

 

152,0

156,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.2. Забезпечити ЛПЗ району швидкими тестами експрес-діагностики наявності в організмі наркотичних та токсичних речовин.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

7,0

 

4,0

3,0

Збільшення виявлення осіб, які вживають наркотичні засоби

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

7,0

 

4,0

3,0

 

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.3. Профілактика туберкульозу, СНІДу, наркоманії. Забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту, засобами екстренної хіміопрофілактики ВІЛ

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

30,0

 

15,0

15,0

Зменшення кількості медичних працівників, які захворіли на ВІЛ.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

30,0

 

15,0

15,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.4. Забезпечити придбання «швидких тестів» для діагностики ВІЛ/СНІДу.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

60,0

 

35,0

25,0

Охоплення 7% населення обстеження на ВІЛ.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

60,0

 

35,0

25,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.5. Придбання дез. засобів  для ЛПЗ району, захисного одягу окулярів, масок, скарифікаторів, шпателів, лабораторного посуду для забору бак. матеріалу.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

 

Загальний обсяг:

60,0

 

35,0

25,0

Зменшення кількості медичних працівників, які захворіли на ВІЛ

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

Місцевий бюджет

60,0

 

35,0

25,0

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

5.6. Придбання для КЗ Олевський Центр ПМСД пересувного флюорографа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

4500,0

 

4500,0

0,0

 

Раннє виявлення осіб хворих на туберкульоз

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

4500,0

 

4500,0

0,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

6

 

 

 

Заходи щодо соціального захисту населення

6.1. Державна політика у сфері охорони здоров’я. Придбання медикаментів для надання невідкладної  допомоги населенню, забезпечення гарантованого державного обсягу безоплатньої  медичної допомоги громадянам в закладах охорони здоров’я (відшкодування пільгових рецептів, забезпечення засобами реабілітації, медикаментами та ін.)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

900,0

 

400,0

500,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі.

Державний бюджет

 

 

 

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

900,0

 

400,0

500,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Збереження здоров’я в старості. Забезпечення пріоритетності в наданні медичної допомоги ветеранам праці, війни та інших категорій громадян, визначених законодавством (відшкодування пільгових рецептів,  придбання засобів реабілітації, пільгове зубне протезування та ін.).

 

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

75,0

 

35,0

40,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, підвищення якості життя пільгової категорії населення району.

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

75,0

 

35,0

40,0

Інші джерела

0,0

 

 

7

Заходи профілактики та лікування цукрового діабету.

7.1. Профілактика та лікування цукрового діабету. Забезпечення ефективного лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнення сучасними методами на первинному рівні (придбання діагностичних тест-смужок для визначення рівня глюкози крові та цукрознижувальних препаратів)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

200,0

 

120,0

80,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній допомозі,

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

200,0

 

120,0

80,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

7.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет дорослих та дітей-інвалідів з дитинства засобами самоконтролю.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

70,0

 

40,0

30,0

Зменшення кількості хронічних ускладнень цукрового діабету до 0,35 на 100 тис. населення.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

70,0

 

40,0

30,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

8

Заходи боротьби з онкологічними захворюваннями.

8.1. Отримання Олевським ЦПМСД ліцензії для впровадження діяльності, повязаної з обігом наркотичних засобів.

8.2.Поліпшення якості надання допомоги хворим на онкологічні захворювання Придбання знеболюючих, сильнодіючих та наркотичних препаратів для хворих на онкологічні захворювання.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

50,0

 

30,0

20,0

Забезпечення соціального лікування.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

50,0

 

30,0

20,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

8.3. Виконання стандартів діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих (придбання допоміжних лікарських засобів)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

70,0

 

30,0

40,0

Підвищення раціонального використання спеціалізованого ліжка, зниження витрат на лікування.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

70,0

 

30,0

40,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

9

Заходи розвитку первинної  медико-санітарної

допомоги району

9.1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Забезпечення необхідними

приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-

діагностичною аппаратурою, обладнанням та устаткуванням усіх ланок ПМСД (придбання автомоболів для  АЗПСМ с. Сущани, Копище, Зубковичі, Кишин, Білокоровичі, Н.Білокоровичі, Дружба, Кам΄янка, )

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

15000,0

 

10000,0

5000,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі,підвищення рівня медичного обслуговування населення району.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний

бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

15000,0

 

10000,0

5000,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

Усього за Програмою:

 

 

Загальний обсяг:

28169,8

 

18939,8

9230,0

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

28169,8

 

18939,8

9230,0

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

Головний лікар КЗ
Олевський Центр ПМСД”

 

 

 

 

Л.В. Орлицька

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

до проекту   програми

 

 

 

 

“Здоров’я населення Олевщини

 

 

 

 

на період до 2019 року”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники оцінки ефективності виконання програми

Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання)

Нойменування показника

Одиниця виміру

Всього по програмі

Значення показника по роках

 

1

2

3

4

 

5

6

 

 

 

 

 

2018 р.

2019 р.

І. Кількісні показники виконання програми

Заходи щодо запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Профілактика і лікування серцево-судинних та судинно- мозкових захворювань.

Кількість на 10 тис. населення

-

 

0,50

0,50

Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення.

Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення.

утримання показника

-

 

2

2

 

Забезпечення умов здорового дитинства.

утримання показника

-

 

2

2

Заходи з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб.

Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, які можна запобігти засобами імунопрофілактики.

Відсоток

зменшення

 

-

 

10

10

 

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб.

Відсоток

зменшення

 

-

 

5,0

5,0

 

Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцини.

Дотримання вимог

-

 

100,0

100,0

Заходи „Місцевих стимулів” для медичних працівників первинної ланки у Олевському районі”

Поліпшення соціального становища медичних працівників

осіб

-

 

70,0

70,0

Заходи протидії розповсюдженню інфекційних соціально-небезпечних хвороб в Олевському районі.

Соціальна підтримка хворих на туберкульоз, СНІД, наркоманію.

Відсоток

збільшення

 

-

 

80,0

85,0

 

Профілактика туберкульозу, СНІДу, наркоманії.

Відсоток

зменшення

 

-

 

10

10

Заходи щодо соціального захисту населення.

Державна політика у сфері охорони здоров’я.

осіб

-

 

21

21

 

Збереження здоров’я в старості

Показник забезпечення

-

 

25,0

30,0

 

Забезпечення якості лабораторних обстежень

показник на 10 тис. населення (%)

-

 

35,0

40,0

Заходи профілактики та лікування цукрового діабету.

Профілактика та лікування цукрового діабету

показник на 10 тис. населення

-

 

0,04

0,03

Заходи боротьби з онкологічними захворюваннями.

Поліпшення якості надання допомоги хворим на онкологічні захворювання

Відсоток

забезпечення

 

-

 

95,0

95,0

Заходи розвитку первинної  медико-санітарної допомоги району

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

% збільшення

-

 

75

80

 

Розвиток інформаційного забезпечення  сфери охорони здоров’я Олевського району.

% збільшення

-

 

75

80

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Якісні показники виконання програми

 Упровадження програми „Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року” дозволить поліпшити стан здоров’я населення, продовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити безкоштовними медикаментами та лікувальними методиками певні категорії хворих у загрозливих для життя та здоров’я станах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням районної ради

   від                   року №

 

 

 

 

РАЙОННА (КОМПЛЕКСНА) ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

        забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

 

 

I. Загальна характеристика районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (далі - Програма)

 1.

Ініціатор розроблення Програми

 районна державна адміністрація

 

 2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

наказ Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 року № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 року «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні»

рішення Житомирської обласної ради від 02.11.2017 року № 776 «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки»

 

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

4.

Співрозробники Програми

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, сільських рад

 

5.

Відповідальний

виконавець Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  районна державна адміністрація, виконкоми міської, сільських  рад

 

6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  КУ  центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олевської міської ради, відділ освіти, культури, охорони здоров’я,  молоді,  спорту та взаємодії з громадськістю  райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2022

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районний, міський, сільські

 

9.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього грн. у тому числі:

8542849

9.1

коштів державного бюджету

коштів обласного бюджету

4271424, 5

 

 

коштів районного бюджету 

коштів міського бюджету

коштів сільських бюджет

 

                                       

4271424, 5

 

 

 

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

В районі станом на 1 жовтня 2017 року на первинному обліку служб у справах дітей перебуває 111 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 85дітей - під опікою та піклуванням громадян, 21 дитина виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. В інтернатних та інших закладах перебуває 5  дітей вищезазначеної категорії.

Стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 41,44 %, переважна більшість з яких має житло на праві користування (31,53%).

Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 65 взагалі не мають житла. Відповідно до законодавства, 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років,  зараховані на квартирний та соціальний квартирний облік.

Впродовж 2018-2022 років 51 дитина, згідно із законодавством,  потребуватимуть постановки на соціальний квартирний облік, а саме: 17 дітей досягне 16-річного віку у 2018 році, 10 дітей  - у 2019 році, 10 дітей  - у 2020 році, 7 дітей  - у 2021 році, 7 дітей  - у 2022 році.

53 осіб з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком  від 18 до 23 років, не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані. З них у віці

18 років – 14 осіб,   19 років – 15 осіб,    20 років – 13 особи,    21 рік – 6 осіб,

22 роки – 5 осіб.

           10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть 18 річного віку у 2018 році, та особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані, перебувають на квартирному соціальному обліку, інші, згідно із законодавством, потребують постановки на квартирний соціальний облік.

              Програма передбачає вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є  вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми.

 

 ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання  Програми

 

  Шляхами і засобами розв’язання проблем є:

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

 3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  шляхом проведення  реконструкцій чи капітального ремонту житла.

 4. Вивчення питання щодо необхідності забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.

6. Вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло або яке перебуває у непридатному стані, на квартирний облік (облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов) та соціальний квартирний облік.

7. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом його придбання серед введених в експлуатацію і на  вторинному ринку багатоквартирних житлових будинків, житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб та земельних ділянок,  на яких вони розміщені.

8. Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

  
V. Ресурсне забезпечення Програми
 
Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів обласного,  районного, міського та сільських бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є:

- кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які повернуться з інтернатних,  навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу за період виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному для проживання стані;

- прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла, які визначаються Мінрегіоном на відповідний період згідно з  Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції

12 жовтня 2005 року № 1185/11465,

- норми жилої площі, установлені органом місцевого самоврядування,  який надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми забезпечення соціальним житлом, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми                                                                                                                            бсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми     

2018

 
 
2019
 
 
2020
 
 
2021
 
 
2022
Всього витрат на виконання Програми,  грн.
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
500000
 1580312
2919335
1771601
1771601
8542849
обласний бюджет  грн.
250000
790156
1459667,5
885800,5
885800,5
42714245
районний, 
міський та сільські бюджети грн. 
250000
790156
1459667,5
885800,5 
885800,5 
42714245
Інші джерела

-   

-

-

-

-

 

 

 

VІ. Порядок використання коштів районного бюджету на реалізацію Програми  

1. Порядок визначає  механізм  використання коштів  передбачених в районному бюджеті на виконання заходів Програми.

2. Головний розпорядник коштів районного бюджету та субвенції обласного бюджету на забезпечення  житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі субвенція) визначається рішенням районної ради.

3. Фінансування видатків  за напрямами  Програми здійснюються з відповідних бюджетів в межах затверджених обсягів.

4. Відповідно до Програми розпорядники коштів міських, сільських бюджетів визначаються рішенням відповідних місцевих рад (за згодою).

 

5.  Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:  

1)  придбання житла для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у відповідних органах місцевого самоврядування ( далі - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа)  і потребують надання позачергового соціального житла після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах,  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну ї піклування над такими дітьми, та  які досягнуть повноліття за період виконання Програми.

2)  здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, до якого вони будуть повертатися після завершення  їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах,  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми.

6. При купівлі житла враховуються  витрати на придбання земельної ділянки.

7. Пропозиції  щодо розподілу бюджетних призначень субвенції між районним, міським,  сільськими бюджетами формує служба у справах дітей  обласної державної адміністрації  на підставі пропозицій  райдержадміністрації,  виконкомів міської, сільських рад.

8. Під час реалізації завдань  Програми враховувати, що за рішеннями районної ради субвенція може передаватись бюджетам сіл,  міст районного значення. 

   9. Придбане житло передається до житлового фонду соціального призначення  відповідних органів місцевого самоврядування (за згодою) для подальшого надання його у користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку  в цих органах у встановленому законом порядку.

10. Інформація щодо обсягу необхідних  видатків із підтвердженням наявності необхідних документів надається розпорядниками коштів міського, сільських, бюджетів до служби у справах дітей райдержадміністрації до 10 числа відповідного місяця.

11. Служба у справах дітей райдержадміністрації відповідно до інформацій, поданих головними розпорядниками коштів міського, сільських бюджетів, та помісячно розпису асигнувань субвенції подає відділу фінансів  райдержадміністрації заявку на фінансування.

           12. Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку на підставі отриманого фінансування здійснюю розподіл коштів субвенції та перераховує її на відповідні рахунки сільських, міського бюджетів.

13. Отримані районним, міським та сільськими бюджетами субвенції  перераховуються на  рахунки  головних розпорядників коштів, відкриті в органах державної казначейської служби.

14. Розпорядник коштів у межах фактичних   надходжень беруть  бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за рахунок коштів субвенції  відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих  бюджетів. Операції, пов’язані  з використання коштів районного бюджету, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881.

15. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

16. Невикористані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до відповідного бюджету у порядку, встановленому чинним законодавством.

17. Не допускається спрамування бюджетних коштів за напрямками (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отриманння прибутків або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту житлових та майнових прав дітей.

18. Складання та подання  фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів програми в установленому законодавством порядку.

 19. Відповідальність за цільове та ефективне  використання коштів субвенції несуть  розпорядники  коштів згідно чинним законодавством.

20. Контроль за  цільовим та ефективним використанням коштів районного, міського та сільських бюджетів  здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 VІІ. Показники продукту Програми

 

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2018

2019

2020

2021

2022

Всього витрат на виконання програ-ми,

грн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

  Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом і благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання

Кількість осіб

 

 

 

 

-

2

8

15

8

8

8342849

2

 

  Капітальний ремонт чи реконструкція  житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Кількість осіб

 

-

1

1

1

1

 

200000

 

VІІІ. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) грн, в т.ч.:

Очікуваний результат

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

                     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Збереження житла, що належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

1) Забезпечення ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації  

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання

2) Здійснення контролю за своєчасним набуттям дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом

2018-2022

Служби у справах дітей райдержадміністрації,

виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист майнових прав дітей

3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа

 

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

 опікуни/

 піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4) Створення комісій для  проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають  у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,    виконкоми міської, сільських рад (за згодою),

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Вивчення питання необхідності постановки на соціальний квартирний облік, придбання житла, проведення капітального ремонту

5) Капітальний ремонт чи рекон-струкція  житла, що перебуває у власно-сті дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою),

 

Обласний бюджет

-

25000

25000

25000

25000

Приведення у належний стан житла, яке перебувало у непридатному для проживання стані

Бюджети районних, міських, селищних, сільських рад

-

25000

25000

25000

25000

2. Забезпече-ння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом, формування житлового фонду соціального призначення

1) Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій,  виконкоми міської,

сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом

2) Ведення соціаль-ного квартирного обліку дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на поза черго-ве  отримання житла із житлового фонду соціального призначення

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій,  виконкоми міської, сільських рад (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Облік осіб, які потребують забезпечення житлом

3) Сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними  16 років, на квартирний та соціальний квартирний облік

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської, сільських рад  (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Зарахування на соціальний квартирний облік

4) Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом

2018-2022

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Обласний бюджет

250 000

765 156

1434667,5

860800,5

860800,5

Придбання житлових приміщень для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєним житлом

Бюджети районних, міської, сільських рад

250 000

765 156

1434667,5

860800,5

860800,5

5) Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Наявність фонду соціального житла для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, у разі якщо право користування жит-лом є тільки у них

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення житлом на праві власності

2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьків-ського піклування на  здійснення права  спадкування, у випадках, коли така дитина є спадком-цем житла чи майна

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

опікуни/піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист житлових та майнових прав дітей

3) Взяття дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Всього по Програмі:

500000

1580312

2919335

1771601

1771601

 

*Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

 


                   ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють органи опіки та піклування районної державної адміністрації  та  виконкоми міської, сільських  рад.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 10 лютого надаватиме інформацію службі у справах дітей  облдержадміністрації про хід виконання Програми.

2021-01-19 09:18:00
 
Президент вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення. Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

 
2021-01-15 14:47:00
Увага! Важлива інформація!

За даними Житомирського обласного гідрометеоцентру, протягом 15-19 січня на території Олевської міської територіальної громади очікується погіршення погодних умов – суттєве зниження температурного режиму.

 
2021-01-15 14:36:00
 
Протокол чергового засідання постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.01.2021 року

Протокол чергового засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.01.2021 року

 
2021-01-15 09:13:00
ВеликеБудівництво: Віталій Бунечко взяв участь у відкритті реконструйованого спорткомплексу у Радомишлі

У рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським національної програми «Велике будівництво» на Житомирщині побудовано та відремонтовано ряд соціально важливих об’єктів. Серед них – спортивний комплекс «Динамо» у місті Радомишль. Під час робочої поїздки до територіальної громади голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко оглянув, як проведено реконструкцію об’єкту, та долучився до його відкриття. 

 
2021-01-14 16:49:00
 
Покрокова схема дій для громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України надає рекомендації щодо послідовності дій громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського (старшинського) складу у віськових частинах Збройних Сил України.

 
2021-01-14 16:46:00
Децентралізація: Віталій Бунечко провів онлайн-нараду з представниками райдержадміністрацій та територіальних громад Житомирщини

 Сьогодні, 14 січня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко провів онлайн-нараду з представниками райдержадміністрацій та територіальних громад Житомирської області

 
2021-01-12 16:15:00
Управління праці та соціального захисту населення Олевської райдержадміністрації інформує про те, що граничний розмірдоходу для застосування податкової соціальної пільги у 2021 році становить 3180,00 грн.

1. Граничний розмір доходу, який дає право на застосуванняподаткової соціальної пільги. Відповідно до п.п. 1 п. 4 ст. 169 розділу ІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

 
2021-01-06 11:56:00
 
Децентралізація: Житомирська область лідирує у переданні соціально важливих об’єктів спільної власності територіальних громад району

Децентралізація: Житомирська область лідирує у переданні соціально важливих об’єктів спільної власності територіальних громад району

 
2021-01-06 10:30:00
 
Велике будівництво: реконструйований дитячий садочок у Чоповичах готовий до роботи.

Це стало можливим завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Чоповицька об’єднана територіальна громада отримала сучасний дитячий садочок, розрахований на 80 дитячих місць.

 
2021-01-04 15:53:00
 
Передача об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади – запитання-відповіді

Експертки Офісу підтримки реформи з децентралізації при Мінрегіоні Віра Козіна та Ірина Бакунчик підготували відповіді на запитання щодо передачі об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України.