Головна / Олевська районна рада / Проекти рішень районної ради

                                          

 

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ХV  сесія                                                                                             VІІ скликання  

 

від 22.02.2017р. №_____

 

Про Програму здійснення компенсаційних

виплат за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на приміських  автобусних маршрутах

загального користування, які не виходять

за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

         Розглянувши подану районною державною адміністрацією Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій

громадян  на приміських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій з питань бюджету та комунальної власності, з соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік, згідно з додатком.

         2.Управлінню економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації забезпечити виконання Програми та щороку надавати інформацію про хід її виконання у районну раду.

         3.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства.

 

 

Голова ради                                                         В.М.Троц

 

 

 

                                                         Додаток

                                                                                         до рішення районної ради

                                                                                      від 22.02.2017 року № __

 

 

ПРОГРАМА

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Олевська районна державна адміністрація

2.

Розробник Програми

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміністрації

3.

Співрозробники Програми

-

4.

Відповідальні виконавці Програми

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації, ОТГ, Радовельська сільська рада, перевізники, які надають послуги з перевезення автомобільним  транспортом.

6.

Термін реалізації Програми

2017 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

 

 

в межах фінансових можливостей

7.1.

Коштів районного бюджету

в межах фінансових можливостей

7.2

коштів  інших  джерел,  не заборонених законодавством України

 

в межах фінансових можливостей

7.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти районного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Загальні положення

           Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян  на приміських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік (далі Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян на автобусних  маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району.

Програма розроблена відповідно до законів України «Про  автомобільний транспорт», «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,  постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Законів України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про прокуратуру», постановами Кабінету  Міністрів України  від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів  на транспорті загального користування».

 

ІІІ. Мета програми

Здійснення компенсаційних виплат на перевезення окремих пільгових категорій громадян в Олевському районі  перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських автобусних маршрутах загального користування за рахунок коштів районного  бюджету.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити наступні завдання:

 • передбачити в районному бюджеті кошти на здійснення компенсаційних

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та фінансування інших передбачених законодавством пільг;

 • забезпечити проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій

громадян автомобільним транспортом загального користування.

 

ІV.Обгрунтування  необхідності прийняття Програми

 

Законом України «Про державний бюджет України  на 2017 рік»  видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування наданих пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку, компенсації за пільговий проїзд, інших пільг відповідно до діючого законодавства України, не передбачені, статтею 91 Бюджетного кодексу України передбачено здійснення видатків з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 Станом на 1 січня 2017 року в районі проживають особи з числа пільгових категорій населення, що мають право на  пільги відповідно до чинного законодавства, а саме:

 

143

-

інвалідів війни;

343

-

учасники бойових дій;

171

-

членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

757

-

учасники війни;

2477

-

дітей війни;

4647

-

ветеранів праці;

24429

-

осіб,  які віднесені до  постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

2526

-

дітей з багатодітних та прийомних сімей;

54

-

дітей-інвалідів;

2019

-

інвалідів;

6407

-

пенсіонерів за віком;

266

-

інших пільговиків.

 

З 1 червня 2015 року відбулися зміни щодо переліку пільгових категорій населення, які мали право на безкоштовний проїзд за раніше діючим законодавством. Право на пільговий проїзд втратили особи, які належали до ветеранів праці, дітей війни та деяких інших категорій. У зв’язку з тим, що більшість осіб з вказаних пільгових категорії є також пенсіонерами за віком (за якими це право збереглось), обсяги пільгових перевезень залишилися на тому ж рівні.

З 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким органам місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати рішення про надання  пільг  на компенсацію за пільговий проїзд окремих  категорій громадян.

 

Фінансове забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фінансових можливостей.

 

Організація виконання програми

Реалізацію програми здійснює безпосередньо розпорядник бюджетних коштів - управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської районної державної адміністрації, яке організовує виконання  Програми та готує звітність про її виконання.

 

Очікувані кінцеві результати виконання програми

Реалізація Програми здійснення компенсаційних виплат на перевезення окремих пільгових категорій громадян в Олевському районі  на 2017 рік забезпечить організацію пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування та відшкодування перевізнику витрат на перевезення окремих пільгових категорій громадян.

 

 

 

 

Додаток

до Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян  на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

Порядок

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок відшкодування перевізникам витрат на пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян на автобусних  маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району за рахунок місцевого бюджету встановлює єдиний механізм проведення відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення.

1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Дія Порядку поширюється на відшкодування витрат на перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування управлінням економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації (далі Управління) витрат перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

         1.4. Загальна сума здійснення компенсаційних виплат, пов’язаних з  перевезенням громадян, які мають право на пільги, на автобусних маршрутах загального користування визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договору про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Олевського району на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району укладених між Олевською районною державною адміністрацією (Замовник) перевізниками і управлінням економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації (Платник), яке є головним розпорядником коштів, призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян (додаток 3).

Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян для укладання договору з Управлінням подають наступну інформацію:

- заяву на укладання договору;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;

- копію ліцензії;

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;

- копію схеми маршруту;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);

- довідку про маршрути, в якій вказується:

 • найменування маршруту;
 • довжина рейсу по кожному маршруту;
 • планова кількість оборотних рейсів по кожному маршруту;
 • задіяні на маршруті марки та кількість автобусів;
 • встановлені тарифи (вартість проїзду).

1.6. За рахунок коштів місцевого бюджету не відшкодовуються втрати доходів від перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, та інші видатки, що фінансуються за рахунок  інших джерел відповідно до законодавства.

2. Визначення суми втрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян

2.1.Розпорядженням голови Олевської райдержадміністрації  затверджується склад робочої групи до якої залучаються представники управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі, управління праці та соціального захисту населення, інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Робоча група двічі на місяць проводить вибірково обстеження на автобусних  маршрутах загального користування пасажиропотоку про що складаються відповідні акти та визначається середня кількість перевезених пільговиків за один оборотний рейс. (додаток 4). До обстеження можуть залучатися представники громадських організацій, депутати районної та місцевих  рад.

2.2. Перевізники зобов’язані щомісячно до 10 числа подавати в Управління реєстр осіб (додаток 1) та розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий проїзд (додаток 2), які  мають право на пільговий проїзд відповідно до законів України«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України №  354 від 17лютого 1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»  та скористались пільговим проїздом.

 2.4. Керівник підприємства – перевізник несе персональну відповідальність за поданий реєстр та  розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий проїзд особам, які  мають право на це відповідно до чинного законодавства.

 

3. Порядок розподілу кошторисних призначень та проведення відшкодування компенсації

3.1. Розподіл кошторисних призначень на відшкодування витрат перевізникам здійснюється прямопропорційно до суми поданих розрахунків за кожним перевізником окремо.

3.2. Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам проводиться на їх розрахунковий рахунок, в межах передбачених коштів на зазначену мету. Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

3.3. Станом на 1 число кожного місяця Управління та перевізник складають акти звіряння у трьох примірниках.

 

4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов

4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету, за достовірність поданих розрахунків.

4.2. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку дорожніх листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний місяць по маршруту, зменшується на 5% за кожний зафіксований випадок.

 

5. Порядок розгляду спорів

5.1. Спори, що виникають між перевізниками та управлінням економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадках недосягнення згоди між управлінням економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації та перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

  

                                                                                                      Додаток № 1

                                                                                                     до Порядоку здійснення компенсаційних

                                                                                                     виплат за пільговий проїзд окремих категорій

                                                                                                     громадян  на приміських автобусних

                                                                                                     маршрутах загального користування, які не виходять

                                                                                                     за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

Реєстр

осіб, які  мають право на пільговий проїзд відповідно до законів України«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України №  354 від 17лютого 1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»  та скористались пільговим проїздом

 

за ___________2017місяць

 

№ пп

Прізвище, ім’я, по батькові (пільговика)

Серія, номер посвідчення

Маршрут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства – перевізника              ____________________                            ___________________

                                                                                          (підпис)                                                     (П. І. Б.)

Головний бухгалтер (виконавець)                       ____________________                          ____________________

                                                                                          (підпис)                                                     (П. І. Б.)

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток № 2

                                                                                                     до Порядоку здійснення компенсаційних

                                                                                                     виплат за пільговий проїзд окремих категорій

                                                                                                     громадян  на приміських автобусних

                                                                                                     маршрутах загального користування, які не виходять

                                                                                                     за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

 

Розрахунок

 необхідної суми компенсації за пільговий проїзд особам, які  мають право на це право відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України № 354 від 17лютого1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

                                    

 

                                     На приміських маршрутах Олевського району   

                     По _________________________(назва підприємства - перевізника)                                                                                       

                                  За ___________________________________(звітний період, місяць)

 

                                                                                                                                                      

Рейс

Тариф за 1 паскм грн..

Середня дальність поїздки, км.

Середня вартість поїздки 1 пасажира, грн..

Кількість пільговиків

Сума компенсації грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства – перевізника              ____________________                            ___________________

                                                                                          (підпис)                                                     (П. І. Б.)

Головний бухгалтер (виконавець)                       ____________________                          ____________________

                                                                                          (підпис)                                                     (П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                     Додаток № 3

                                                                                                     до Порядоку здійснення компенсаційних

                                                                                                     виплат за пільговий проїзд окремих категорій

                                                                                                     громадян на приміських автобусних

                                                                                                     маршрутах загального користування, які не виходять

                                                                                                     за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

ДОГОВІР №

про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян  на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

м.Олевськ                                                                                 __ _______ 2017 року

 

Сторони:

         Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації , далі - Платник, в особі начальника управління ________, що діє на підставі Положення «Про управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської райдержадміністрації», з однієї сторони, і ________________, далі – Перевізник, в особі ____________________________, який діє на підставі Статуту з другої сторони уклали даний Договір про наступне:

 

 1. 1.                  Предмет договору

1.1.Здійснення компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян  в Олевському районі на приміських автобусних маршрутах  загального користування № _____ назви маршрутів_________________________________________

                                            

 1. 2.                  Умови оплати

        2.1. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових категорій громадян відповідно до рішення сесії Олевської районної ради, статей 29, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 91 Бюджетного Кодексу України.

      2.2. Платник здійснює компенсаційні виплати на перевезення окремих пільгових категорій громадян на розрахунковий рахунок Перевізника згідно з поданими перевізником розрахунками, виключно в межах кошторисних призначень на такі цілі, протягом 5 (п’яти) робочих днів.

 

3. Права та обов’язки сторін

          3.1. Обов’язки Перевізника:

          3.1.1. Забезпечує перевезення пільгових категорій громадян відповідно до договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, який не виходить за межі Олевського району________________________________________________________

          3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд.

          3.1.3. Не пізніше 10-го числа кожного місяця, наступного за звітним надає Платнику у паперовому та електронному вигляді розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих пільгових категорій громадян згідно Додатків 1, 2.

3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують виконання рейсів на маршрутах.

          3.2. Обов’язки Платника:

          3.2.1. Здійснює компенсаційні виплати Перевізникові на перевезення окремих пільгових категорій громадян на умовах даного Договору.

          3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах щомісячних кошторисних призначень на вказані цілі.

          3.3. Права Платника:

          3.3.1. Залучається до складу робочої групи для проведення обстеження пасажиропотоку на автобусному маршруті загального користування.

3.3.2. Здійснює вибіркову перевірку документального підтвердження щодо виконання оборотних рейсів на маршрутах.

3.3.3. Бере участь у проведенні перевірки договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Олевського району.

 

4. Відповідальність сторін

          4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання за цим Договором є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

          4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

          4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої стались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

          4.4. Перевізник несе повну відповідальність за дотримання законодавства щодо пільгових перевезень громадян, за достовірність поданих відомостей згідно  (п.п. 3.1.3) Договору.

4.5. У випадку підтвердження порушення права осіб на пільговий проїзд, сума, визначена перевізником до відшкодування за звітний місяць по маршруту,  зменшується  на  5%  за  кожний  зафіксований випадок.

4.6. У випадку подання перевізником недостовірних даних про фактичне виконання оборотних рейсів на маршрутах, ведення неналежного обліку дорожніх листів, визначена перевізником сума до відшкодування за звітний місяць по маршруту,  зменшується  на  5%  за  кожний  зафіксований випадок.

          4.7. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з підстав для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору, попереджає другу сторону не пізніше, як за 10 календарних днів до моменту розірвання Договору.

          4.8. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін або в судовому порядку.

          4.9. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує Перевізникові лише витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору, в порядку, визначеному даним Договором.

 

 1. 5.                  Термін дії Договору

5.1. Дія договору поширюється на відносини, що склалися на 01 січня 2017 року, згідно п.3. ст.631 ЦК України. Термін дії договору по _____________, крім випадків дострокового його розірвання та у разі припинення дії договору із замовником про організацію перевезення пасажирів.

6. Інші умови

          6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

          6.2. Сторони зобов’язані дотримуватися умов законодавства про захист персональних даних.

          6.3. Сторони зобов’язуються переглянути умови Договору у разі внесення змін до чинного законодавства України щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян.

          6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

          6.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

7. Вирішення спорів

          7.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за взаємною підвідомчістю та підсудністю такого спору.

          7.2. Даний Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу.

        

 1. 8.                  Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Замовник                                      Платник                          Перевізник

Олевська районна               Управління економічного

державна адміністрація       розвитку, інфраструктури

                                              і торгівлі

                                              райдержадміністрації

______________________      ________________________    ____________________

______________________      ________________________    ____________________

______________________      ________________________    ____________________

 


                                                          

 

                                                                                                     Додаток № 4

                                                                                                     до Порядоку здійснення компенсаційних

                                                                                                     виплат за пільговий проїзд окремих категорій

                                                                                                     громадян  на приміських автобусних

                                                                                                     маршрутах загального користування, які не виходять

                                                                                                     за межі Олевського району на 2017 рік

 

 

 

 

А К Т

 

обстеження пасажиропотоку на автобусних маршрутах __________ сполучення

 

___ ____________ 20__ року                                                                                          __________

 

Нами: 1._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                            /посада перевіряючого, П.І.Б./

2.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                              /посада перевіряючого, П.І.Б./

У присутності ___________________________________________________________________

                                              /посада представника перевізника, П.І.Б./

складений даний акт на предмет пільгового пасажиропотоку на маршруті № ______________

________________________________________________________________________________

у режимі _______________________________

 

Марштут обслуговує _____________________________________________________________

 

Обстеження проведено  з _____________ до ______________ год.

В результаті обстеження встановлено, що за _____ оборотних рейсів автобуса марки _______

державний номер _______________ перевезено:

-                     пільгових категорій населення - _____________ (чол.)

-                     пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.)

-                     разом - _____________ (чол.)

 

Кількість перевезених пасажирів за один оборотний рейс складає:

-                     пільгових категорій населення - _____________ (чол.)

-                     пасажирів, які не користуються пільгами - ____________ (чол.)

-                     разом - _____________ (чол.)

 

 

 

Перевіряючі:                       _______________     ______________________

 

                                              _______________     ______________________

 

Представник перевізника   _______________     ______________________

 

 


 

                                                                                                                      ПРОЕКТ

                                                                     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

      ХV сесія                                                                        VІІ скликання

 

від  22.02.2017 р.    № 

 

Про районну цільову  Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей в Олевському районі  на 2017-2018 роки

 

         Відповідно до Указу Президента України від 25.08.2015 року
№ 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», з метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному сирітству, розглянувши  проект районної цільової  Програми щодо забезпечення та захисту прав дітей в Олевському районі  на 2017-2018 роки,   
враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету та комунальної власності,  соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити районну цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей в Олевському районі на 2017-2018 роки (додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання даної Програми, щороку до 15 лютого звітувати про хід її виконання.

3. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Рекомендувати  Олевській міській, Білокоровицькій сільській радам об’єднаних територіальних громад в місячний строк затвердити відповідні програми.

5. Головним виконавцем та розпорядником коштів по Програмі визначити службу у справах дітей райдержадміністрації.       

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з  питань бюджету і комунальної власності та з соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства та  заступника голови районної ради  Ковальчука О.С.

 

Голова районної  ради                                                                   В.М.Троц


Додаток                

до рішення районної ради

від                   №

 

                                                                              

Цільова Районна програма

щодо забезпечення та захисту прав дітей у Олевському районі
 на 2017-2018 роки (Далі –Програма)

 

1. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

райдержадміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації
 від 23.12.2016 №330

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення; управління   райдержадміністрації:   освіти, охорони здоров´я, сім´ї, молоді та спорту, культури; районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді;

Олевський районний сектор кримінально-виконавчої інспекції в Житомирській області, Олевське відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

7.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

36.8

9.1.

у тому числі бюджетних коштів, тис. грн.

36.8

 

із них коштів районного бюджету, тис. грн.

36.8

10.

Основні джерела фінансування

Районний бюджет

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Станом на 01.01.2017 року в районі проживає 10099 дітей. Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі,  як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.

Поступово зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації.,  виконкомів місцевих рад. На території району проживає 133 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом останніх п’яти років їх кількість поступово зменшується. У 2012 році на обліку служби у справах дітей перебувало 178 дітей зазначеної категорії, у 2013 році - 154, у 2014 році - 126, у 2015 році – 125 дітей.

Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство. Незважаючи на вжиті заходи профілактичного характеру, щороку значна кількість батьків позбавляється батьківських прав. Так, упродовж
2012 року батьків позбавлено батьківських прав відносно 6 дітей, у
2013 році – 9, у 2014 році – 4, у 2015 році – 5, за 9 місяців 2016 року – 2 дітей.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

Органами опіки та піклування, якими є райдержадміністрація.,  виконкоми місцевих рад, вживаються заходи щодо забезпечення дотримання та захисту законних прав та інтересів дітей. Збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання. Так, якщо станом на 01.01.2012 в даних формах виховання утримувалось 85,3 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 30.09.2016 під опікою, піклуванням у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях перебуває 96,49 % дітей.

 Спостерігається тенденція до зменшення чисельності дітей, влаштованих до інтернатів. Так, якщо станом на 01.01.2012 в закладах, розташованих на території області, виховувалась 16 дітей району, то станом на 30.09.2016 - 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Стан виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребує контролю з боку органу опіки та піклування, служби у справах дітей.

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідне об’єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.

3. Мета Програми

 

         Метою Програми є реалізація  інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту  її  прав.

 

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та

джерела фінансування; строки виконання Програми

        

  організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

  створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

  посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та об´єднаними територіальними громадами щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

 розвиток патронату та наставництва над дітьми;

 контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

 підвищення професійного рівня працівників служб у справах дітей та спеціалістів з питань захисту дітей об’єднаних територіальних громад;

 проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 р.

2018 р.

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

20.4

18.2

            38.6

у тому числі, районний бюджет, тис. грн.

20.4

18.2

            38.6

Інші джерела

0

0

0

 

Програма розрахована на два роки (2017 - 2018).

Показники продукту Програми

 

з/п

Назва показника

Одини-ця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2017

2018

Усього витрат на виконання Програми

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість випускників загальноосвіт-

ніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-учасників зустрічей з керівництвом облдержадміні-страції, обласної ради

 

Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей

 

Кіль-кість осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіль-кість осіб

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Проведення профілактичних рейдів

Кіль-кість рейдів

 

12

 

12

 

 

14

 

22.7

4

 

Проведення семінарів, нарад, конференцій

Кіль-кість заходів

 

5

 

 

5

 

5

 

 

5

Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти»

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

15.9

Ефективність Програми

Збільшення питомої ваги дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання

%

96.49%

97,0

97,0

-

                   


 

5. Напрями діяльності та заходи районної цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у Олевському районі на 2017-2018 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання)

Перелік заходів Програми

Тер-мін виконан-ня за-ходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фі-нансування (вартість), тис. грн.,

у т.ч.:

Очікуваний результат

2017

2018

І. Забезпечення та захист прав дітей різних категорій

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілак-тика соці-ального  сирітства, подолання бездогляд-ності та безприту-льності у дитячому середовищі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечувати виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення обліку  та організацію захисту таких дітей

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації.

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) Проводити рейди-обстеження за станом  утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  влаштованих в сімейні форми виховання; спільні профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський    профілактичний захід (рейд) «Урок» тощо

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Олевське відділення поліції Коростенського відділу поліції

 (за згодою).

 

районний бюджет

10,6

12,1

Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням.

3) Забезпечувати тимчасове влаштування дітей,  які залишилися без батьківського піклування, перебувають у складних життєвих обставинах,  до закладів соціального захисту дітей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації.

Вкладень коштів не потребує

 

 

Здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

4) Сприяти у проведенні в районі експерименту щодо створення  патронатних сімей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Прийняття територіальними громадами рішення щодо створення патронатних сімей

5) Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації, центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Надання патронатними вихователями якісних соціальних послуг

 

 

6) Забезпечувати  виявлення, здійснення оцінки потреб, соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

2017-2018

Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи соціаль-ної роботи з сім´ями, що мають дітей і перебувають у складних життє-вих обставинах

2.

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківсь-кого піклуван-ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Реалізація права дітей на сімейне виховання

2) Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації.

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні не нижче середнього по Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Забезпечувати дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації.

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

Збільшення кількості дітей усиновлених громадянами України

4) Проводити інформаційну  кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

 Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Збільшення кількості потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

5) Забезпечувати підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання 

 

2017-2018

Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

В межах фінансоих можливостей

 

 

Підготовка усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до створення сімейних форм виховання дітей

6) Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,  дитячих будинках сімейного типу

 

2017-2018

Служба у справах дітей

райдержадміністрації.

 

 Вкладень коштів не потребує

 

 

Створення належних умов утримання, виховання та розвитку дітей

7) Забезпечувати соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

2017-2018

 Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Виявлення та усунення про-блемних питань, які виникли  у прийомних сім´ях та дитячих будинках сімейного типу

3.

Деінсти-туалізація дітей та профі-лактика їх розлучення з сім´ями

 

 

1) Забезпечувати контроль за станом  соціально-правового захисту дітей в інтернатних закладах,  будинках дитини, дитячих будинках-інтернатах, спеціальних  установах і закладах соціального захисту дітей незалежно від форми власності

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації.

 

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Надання якісних комплексних послуг вихованцям, сприяння  в деінституалізації  дітей

 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист прав дітей, переміще-них з тимчасово-окупованої території

та районів проведення антитеро-ристичної операції

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Здійснювати  соціальний захист дітей, які разом із сім'ями перемістилися із районів проведення антитерористичної операції та тимчасово-окупованої території

 

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації.

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

Поліпшення  умов соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

2) Забезпечувати реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 3) Надавати соціальні послуги сім´ям з дітьми, які були переміщені з тимчасово-окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

2017-2018

 Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Соціальний захист сімей з дітьми, які переміщені з районів проведе-ння анти терори-стичної операції

4) Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, консультації з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян

 

 

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

обласний, центри  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою).

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Підвищення рівня обізнаності переселенців з питань соціальної підтримки

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпече-ння та дотри-мання прав дітей з особливи-ми потре-бами

 

 

 

 

1) Здійснювати контроль, моніторинговий нагляд за станом утримання та організацією обслуговування дітей з інвалідністю

2017 -2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Забезпечення організації належного обслуговування та проживання вихованців в дитячих будинках-інтер-натах системи соціального захисту населе-ння області

 

2) Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями

 

2017-2018

 Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх  соціального супроводження

 

 

 

 ІІ. Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорстокого поводження з ними

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попере-

дження жорстокого поводжен-ня з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Забезпечувати виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації.

 

 Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження

2) Забезпечувати надання закладами соціального захисту дітей комплексної соціально – психологічної реабілітації дітям, які потерпіли від різних видів насильства, жорстокого поводження 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації .

В межах фінансових можливостей

 

 

Отримання дітьми, які потерпіли від різних форм насилля, комплексної реабілітаційної допомоги

3) Забезпечувати  вилучення та  подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2017-2018

Служба у справах дітей  райдержадміністрації.

В межах фінансових можливостей

 

 

Вилучення дітей із небезпечного середовища та влаштування  в сім´ї громадян

4) Інформувати населення  про соціальні послуги шляхом створення і розповсюдження соціальної реклами, організовувати роботу спеціалізованих телефонних ліній та «Телефонів Довіри»

2017-2018

 

Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

Збільшення поінформова-ності населення щодо отримання допомоги у разі насильства або його загрози

5) Розроблювати методичні, інформаційно-довідкові матеріали на допомогу педагогічним працівникам, батькам, учням та студентам щодо попередження протидії  насильству в сім’ї

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації.

В межах фінансових можливостей

 

 

6) Організовувати заходи та інформування населення щодо протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми

2017-2018

 

 

 

Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), Олевське відділення поліції Коростенського відділу поліції

 (за згодою)

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

Ріст обізнаності серед дітей з питань правового захисту щодо торгівлі дітьми

7) Впроваджувати психокорек-ційні комплекси: «Порушення міжособистісного спілкування в підлітковому віці», «Сфера сімейних стосунків дітей 5-10 років», «Насильство та жорстокість у дитячому середовищі» тощо

2017-2018

Відділ освіти  райдержадміністрації. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення психологічної підтримки серед учнів

8) Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2017-2018

Управління Держпраці у Житомирській області (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Здійснення заходів, спрямованих на  боротьбу з використанням дитячої праці

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Захист дітей з особливими потребами

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення заходів із запобіга-ння дитя-чій інвалід-ності та підвище-ння рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечувати відбір на санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів

2017-2018

КУ «Олевський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», виконком сільської ради, територіальні громади

В межах фінансових можливостей

 

 

Здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

2) Забезпечувати направлення дітей-інвалідів із:

 сколіозом;

 захворюваннями тазостегнових   суглобів;

 гідроцефалією;

 незворотними вадами слуху, які потребують проведення кохлеарної імплантації та слухопротезування, дітей із втратою слуху ІІІ-ІV ступеня для проведення оперативного лікування  до НАМН України  НДСЛ "ОХМАТДИТ"

2017-2018

КУ «Олевський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, виконком сільської ради, територіальні громади

В межах фінансових можливостей

 

 

3) Посилювати міжсекторальну роботу  з питань складання та фактичного виконання  індивідуальних планів реабілітації дітей-інвалідів

2017-2018

КУ «Олевський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, виконком сільської ради, територіальні громади

 Вкладень коштів не потребує

 

 

 2.

 

Підвище-ння рівня обізнаності населення зокрема, дітей щодо  інфекції СНІДУ, туберку-льозу та наркоманії, форму-вання здорового способу життя

1) Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах заходи до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

2017-2018

Відділ освіти  райдержадміністрації, центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Забезпечення інформування дітей старшого шкільного віку про основи захисту від захворювання на ВІЛ-інфекцію/ СНІД

 

2) Створювати та поширювати соціально-рекламну продукцію та інформаційні матеріали з питань формування здорового способу життя

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації, центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансових можливостей

 

 

 3) Забезпечувати інформування
дітей старшого шкільного віку про методи захисту від соціально-небезпечних захворювань

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації,

В межах фінансових можливостей

 

 

Обмеження поширення серед дітей ВІЛ-інфекції/

СНІД, туберкульозу, наркоманії

ІV. Забезпечення права дітей на освіту

1.

Забезпечу-вати рівний  доступ кожної

дитини до  якісної освіти

1) Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною та  загальною середньою освітою дітей відповідного віку

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації

В межах фінансових можливостей

 

 

Збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

2) Охоплювати загальною середньою освітою дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації.

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Охоплення всіх дітей, які переселилися з території проведення антитерорис-тичної операції, загальною середньою освітою

 2.

 

Забезпе-чення    права на освіту дітей  з особливи-ми

освітніми потребами

  Упроваджувати інклюзивне навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

 

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації.

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Забезпечення дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я таких дітей та їх місця прожива-ння і виховання

V. Культурний та духовний розвиток дітей

 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучення дітей різних категорій до заходів культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Проводити зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками  загальноосвітніх шкіл

2017-2018

Служба у справах дітей, відділи райдержадміністрації: освіти, культури.

В межах фінансових можливостей

 

 

 

2) Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей з широким залученням соціально незахищених категорій дітей

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації: освіти, культури, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

3) Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

Служба у справах дітей.

В межах фінансових можливостей

 

 

 

4) Організовувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій

 

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержад-міністрації, відділи райдержадміністрації: освіти, культури .

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка, сприяння та розвиток творчих здібностей

дітей

 

 

 

 

 

 

1)Забезпечувати участь у  обласному фестивалю  дитячої творчості “ДивоГрайлики”

2017-2018

 

В межах фінансових можливостей

 

 

Забезпечення участі у заході обдарованої молоді

3) Проводити районні конкурси (огляди) щодо виявлення талановитих та обдарованих дітей

2017-2018

 

В межах фінансових мож-ливостей

 

 

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг позашкільних навчальних закладів

 

VІ. Удосконалення системи роботи щодо соціального захисту дітей

 1.

 

Забезпе-чення функціону-вання  Єдиної інформа-ційно-аналітичної системи «Діти»

 

1) Забезпечувати обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації

районний бюджет

9,8

6,1

Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2) Забезпечувати своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо  обліку:

    дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

   дітей, які залишилися без батьківського піклування;

   дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

   потенційних  усиновлювачів,

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації.

В межах фінансових можливостей

 

 

Якісне ведення  обліку дітей незахищених категорій та потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичне забезпе-

чення діяльності служб у справах дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Брати участь в семінарах, нарадах, конференціях з працівниками служб у справах дітей, спеціалістами з питань захисту дітей об´єднаних територіальних громад області, інших структурних підрозділів, які опікуються дітьми, з метою поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та його практичного застосування

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

Удосконалення методів роботи щодо практичного застосування знань діючого законодавства.

2)  Брати участь в навчальних семінарах для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань організації надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

2017-2018

Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  (за згодою)

 

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Підвищення професійного рівня спеціа-лістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

3) Проводити колегії служби у справах дітей райдержадміністрації

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

Вирішення проблемних питань галузі  та удосконалення роботи з питань охорони дитинства

 

VII. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань  щодо захисту прав та розвитку дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активіза-ція участі територі-альної громади у захисті прав та розвитку дитини

 

 

 

 

 

 

1) Сприяти у запровадженні в структурах виконавчих органів об´єднаних територіальних громад спеціалістів з питань захисту дітей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Введення у виконавчих органах об´єднаних територіальних громад спеціалістів з питань захисту дітей

2) Надавати організаційно – методичну  допомогу спеціалістам  з питань захисту дітей в об’єднаних територіальних громадах

 

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

Створення в об´єднаних територіальних громадах

системи  щодо забезпечення, дотримання та захисту прав дітей

3) Забезпечувати  захист  прав дітей в об’єднаних територіальних громадах

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

                     

 

 

 

 


 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль  з виконання заходів Програми  здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щорічно до 15 січня року, наступного за звітним.

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 15 лютого подає  до райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан  її виконання.

 

        

                                     

Заступник

голови районної ради                                                                      О.С.Ковальчук    

 

 


 

                                                           

                                      проект                   

 

 

 

Комплексна програма

розвитку малого і середнього

підприємництва в Олевському районі

на 2017 - 2020 роки

 

 

 

м. Олевськ - 2016

 

 

З М І С Т

 

Вступ……………………………………………………………………………… 3

1. Характеристика Комплексной програми розвитку малого і середнього підприємництва у  Олевському районі на 2017-2020 роки ………………...….5

2.  Стан та тенденції розвитку  малого і середнього  підприємництва в Олевському районі…………………………………………………..…………....7

3. Проблеми розвитку малого і середнього  підприємництва та можливості по їх розв’язанню …….……………………………………………………………..12

4. Мета та пріоритетні  завдання Програми …………………………………...17

5. Заходи Програми за напрямками підтримки малого і середнього  підприємництва         ………………………………………………...………………17

5.1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності…………………………………………………………………….17

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка………………..…….18

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення……………………..………..19

5.4. Формування інфраструктури підтримки  підприємництва………......20

6.  Очікувані показники ефективності заходів Програми ……………………21

7.  Ресурсне забезпечення заходів Програми…………………………………..21

8.  Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів……..……….22

9. Заходи Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Олевському районі на 2017 – 2020 роки …………….……22

 

 

 

Вступ

 

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Тому в кожній країні питання створення належних умов для відповідального перед державою, соціально-орієнтованого, спрямованого на вирішення як поточних, так і довгострокових задач бізнесу завжди належали до першочергових.

Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє у послабленні монополізму, у здоровій конкуренції, створює додаткові робочі місця, має високу мобільність, формує соціальний прошарок підприємців-власників.

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із головних завдань діяльності районної державної адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні. 

         Програма розвитку малого  і середнього  підприємництва в Олевському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до                ст.6, ст.19, ст.39  Закону України  «Про місцеві державні адміністрації»,     Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.08 № 67, а також наказу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012  № 44 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва», інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва і є логічним продовженням попередніх програм розвитку малого і середнього підприємництва..

                Програма входить до системи заходів, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 19.03.2015№ 1403, Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 10.09.2015 № 1585.

Основними принципами, за якими сформовано Програму є: об’єктивність, доцільність, гласність, рівність, ефективність, дотримання загальнодержавних інтересів. Програма відображає систему цілей, завдань, цільових показників і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, соціально-економічних, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні.

У Програмі визначено мету, завдання та шляхи розв'язання проблем у сфері малого і середнього бізнесу, враховуючи показники соціально-економічного розвитку району, зокрема сфери підприємництва, аналіз основних чинників, які стримують його розвиток. Заходи програми базуються на пропозиціях управлінь та відділив райдержадміністрації за участю громадських об'єднань підприємців, представників бізнесу.   

Таким чином, зазначена Програма спрямовує зусилля райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на створення позитивних умов для ефективного функціонування підприємницького сектору, що є основною передумовою зниження тонізації бізнесу, забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття та більш повного використання його потенціалу для розвитку району.

 

 

 

 

 

 1. 1.     ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Олевському районі на 2017-2020 роки

 

Загальна характеристика району:

 

1.

Площа території (тис. кв. км)  -  2,247

Кількість населення (тис. чол.), (станом на 01.10.16)  - 41,7

Специфіка – сільське, лісове господарство, переробна та добувна промисловість, торговельна діяльність.

Рівень зареєстрованого безробіття у віці 15-70 років (кількість зареєстрованих безробітних до населення працездатного віку) станом на 01.10.16 - 1,9%

Олевський район належать до  територій пріоритетного розвитку

 

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3.

Замовник програми:

Головний розробник Програми:

Співрозробники:

Олевська районна державна адміністрація

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних, міської рад, суб’єкти підприємницької діяльності. 

4.

Мета  Програми

Головною метою Програми є: створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян  шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності, зменшення чисельності безробітних; створення і підтримка сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва; формування і впровадження ефективної державно – громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту; посилення прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

 • · забезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його соціально - вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та активізація самозайнятості;
 • · удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної політики;
 • · створення сприятливого середовища для розвитку молодіжного підприємництва;

 · підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня правових та економічних знань підприємців;

 · залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти;

 · адресна методична, освітня, інформаційна, консультаційна та юридична допомоги;

 • · формування активного бізнесового середовища та громадської самосвідомості підприємців;

 · зміцнення соціального статусу, підвищення престижу підприємництва

 

 

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані за станом на початок

дії Програми

(звіт за 2015 рік)

Очікувані показники

на 01.01.2021

1. Кількість малих і середніх підприємств (одиниць)

154

164

2. Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. наявного населення

37

39

3. Чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах (осіб)

2338

 

2425

4. Кількість підприємців – фізичних осіб, підприємницьку діяльність яких не припинено

1400

1580

5.  Кількість фермерських господарств (один.)

    площа фермерських угідь (га)

11

15

200,9

315,0

6. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,  послуг) середніми підприємствами

 у загальному обсязі реалізованої продукції (%)

58,3

58,0

7. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,  послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (%)

41,7

42,0

8. Надходження до бюджетів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва (млн. грн.) (станом на 01.10.2017)

 

117,5

152,0

9. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємства (одиниць):

- страхові компанії

- громадські приймальні 

-  «гарячі лінії»

- інформаційно-консультативні установи

- громадські об’єднання суб’єктів підприємництва 

 

 

5

4

3

2

5

 

 

6

4

3

2

5

10. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

 

5

 

18

11. Кількість створених нових робочих місць, одиниць.

145

    600

 7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2017 – 2020 роки

 8.

Джерела фінансування Програми

 

Місцевий бюджет, державний бюджет, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,  власні кошти підприємців та інші джерела фінансування установ, підприємств, організацій.

         

 

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Оперативний моніторинг виконання заходів Програми, щоквартальне інформування Департамента економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва   облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на засіданнях колегії райдержадміністрації, на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

 

 

2.  Стан та тенденції розвитку  малого і середнього  підприємництва                   в Олевському районі

 

Ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до  бюджетів усіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в значній мірі залежить від діяльності суб’єктів підприємництва.

У районі здійснюється всебічна  підтримка малого та середнього підприємництва, яка реалізується шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування фінансової самодостатності місцевих бюджетів.

Реальний стан підприємницького сектора в районі характеризують статистичні дані: за підсумками 2015 року в середньому на 10 тис. осіб наявного населення в Олевському районі припадало 373 суб'єктів господарювання, з них середні підприємства – 2, малі підприємства – 37, фізичні особи-підприємці – 334, за підсумками 2014 року цей показник складав 361 суб'єкт господарювання. Станом на 01.10.16 в районі діє 1620 суб’єктів малого і середнього підприємництва. У їх структурі 1466 одиниць  або 90,5% становлять приватні підприємці - фізичні особи, 136 одиниць або  8,4% - малі підприємства, 11 одиниць або 0,7% - фермерські господарства, 7 середніх підприємств 0,4%.

За даними моніторингу за січень-листопад 2016 року започаткували діяльність 182 новостворених суб’єктів господарювання, із них 13 товариств з обмеженою відповідальністю та 169 фізичні особи-підприємці,  скасовано з початку року 105 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 1 підприємство юридичної особи і 104 фізичних осіб підприємців.

За даними об’єднаної державної податкової інспекції фактичні надходження до бюджетів усіх рівнів станом на 01.12.2016 року становили 117,5 млн. грн., що на  16,7%  більше ніж на 01.12.2015 року. Із загальної  суми - 98,2 млн. грн., або 83,6 % сплачено малими і середніми підприємствами, решта 9,3 млн. грн. – фізичними особами-підприємцями.

 

За галузевою ознакою найбільша питома вага у загальному обсязі підприємництва відноситься до торгово-посередницької діяльності.

За підсумками 2015 року середня кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах становила 2338 осіб, або 50,9% до загальної кількості шатних працівників в районі. За прогнозними показниками 2016 року середня кількість зайнятих працівників становитиме 2350 осіб, або 53% до зальної кількості шатних працівників в районі.

         За останні роки відбулися позитивні зрушення щодо оплати праці, задіяних у малому і середньому бізнесі. Середньомісячна заробітна плата зайнятих працівників у 2015 році на малих підприємствах становила 2775 грн., що на 18,4 % вище у порівнянні з  2014 роком (2393 грн.), за прогнозними показниками у 2016 році – 3469 грн.

         Протягом останніх років малі і середні підприємства району мають позитивну динаміку до зростання обсягів реалізації продукції. У 2015 році ними реалізовано продукції (товарів, робіт і послуг) на загальну суму 396,1 млн. грн., що на 35,5% більше, ніж у 2014 році, у 2016 році обсяг реалізації готової продукції очікується на загальну суму 463,4 млн. грн., що на 17% більше в порівнянні з 2015 роком.

         У 2015 році частка підприємств, які одержали прибуток до загальної кількості становить – 68,1 %, фінансовий результат  30023,2 тис. грн.  Підприємства, які одержали збиток до загальної кількості   підприємств – 31,9 %, фінансовий результат  51212,0 тис. грн.

Малі та середні підприємства району у промисловості та в сільському господарстві розвиваються повільними темпами, але залишаються значним наповнювачем бюджетів усіх рівнів, та мають суттєвий вплив на економіку, добробут та якість життя громадян.

Враховуючи обмежені бюджетні ресурси фінансування Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Олевському району на 2015-2016 роки (далі-Програма),  її виконання було зосереджене на наданні інформаційної, методичної та правової підтримки створенню та розвитку малого бізнесу.

У рамках Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Олевському району на 2015-2016 роки проведено роботу у напрямку  удосконалення нормативно-правового регулювання сфери підприємництва, подальшого вдосконалення системи відносин між державою і суб’єктами підприємницької діяльності,забезпечено дотримання визначених процедур розробки і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення.

З метою забезпечення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», проведено роботу щодо удосконалення процедур започаткування та провадження підприємницької діяльності.

Для здійснення безперебійної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в райдержадміністрації створені відповідні організаційно-технічні умови для ведення Єдиного державного реєстру.

Вагомим кроком, що сприяє залученню широких верств населення району до участі в підприємницькій діяльності є впровадження спрощеного механізму започаткування бізнесу та процедур отримання дозволів і погоджень за заявочним принципом через «Центр надання адміністративних послуг», яким з початку  2016 року:

  - видано 35 документів дозвільного характеру;

  - надано 1  відмов у отриманні документів дозвільного характеру;

  - зареєстровано 2 декларації про відповідність матеріально –  технічної бази вимогам законодавства.

Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва в районі здійснюється шляхом виділення коштів з державного бюджету на реалізацію заходів програми підтримки підприємництва.

У 2016 році сільськогосподарськими підприємствами   було придбано за власні кошти 1 одиницю обладнання до сільськогосподарської техніки на загальну суму 28 тис. грн. З місцевого бюджету виділили кошти на фінансування «Програми щодо підтримки стабільної ситуації на території населених пунктів Олевського району на період 2015 – 2020 роки» - 20,0 тис. грн., також з обласного бюджету на «Програму розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки» в розділі рослинництво виділено 94,01 тис. грн.

З метою підготовки кадрів для малого та середнього підприємництваслужбою зайнятостіу напрямку розвитку індивідуальної трудової діяльності проведено  31 семінар з роботодавцями. За допомогою семінарів проводилася орієнтація безробітних на підприємницьку діяльність та сприяння у відкритті власної справи. Особливу увагу приділено комплектації груп за професіями, які надають можливість займатися підприємницькою діяльністю.

Упродовж  2016  року  на  професійне  навчання проходило  183 безробітних. Професійне навчання безробітних відбувається лише на замовлення роботодавця або для потреб самозайнятості. Рівень працевлаштування після професійного навчання складає 100%. Професійне навчання здійснювалося за такими професіями:  кухар, верстатник деревообробних верстатів, продавець продовольчих товарів, тракторист, бармен, перукар, бухгалтер та інші.

У 2016 році 5 безробітних започаткували власну справу шляхом надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Упродовж 2016 року роботодавці зареєстрували у службі зайнятості  897 вакансій, що на 1,1 % менше, ніж у аналогічному періоді   2015 року. Рівень укомплектованих вакансій 78,3%, по області 77,0%.

Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2016 року  становив 1167 грн. (Грудень  2015 року -  1087грн.)

Для визначення обсягів підготовки кваліфікованих робітників та спеціалістів відповідно до потреб регіонального ринку праці, створення потенційних умов для працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів щорічно проводиться моніторинг регіонального ринку праці.

З метою прискорення працевлаштування та набуття практичних навичок роботи центром зайнятості організовано стажування безробітних на підприємствах. За 2016 рік направлено на стажування 93 осіб. Закінчило стажування 84 осіб. Працевлаштовано після стажування 84 осіб.

За звітний період центром занятості надано 8009 профорієнтаційних послуг в тому числі 784 серед молоді, як однієї з найбільш уразливих категорій населення, випущено 4 інформаційно-довідкових статті у районній газеті. Підготовлено 29 матеріалів з питань профорієнтаційної роботи на веб-сторінці.

Для інформування громадськості про зміни в податковому законодавстві в Олевському відділенні Коростенської ОДПІ  та банківських установах діють консультативні пункти.

Працюють громадські приймальні, що розглядають питання підприємництва, Олевському відділенні Коростенської ОДПІ  проведено 22 засідань «круглого столу», 12 семінарів, надано 56 усні консультації, 78 консультацій по телефону, розглянуто 2 письмових запита платників податків, надано і надруковано 10 роз’яснень в газету, надано 36 інформацій у мережі Інтернет,а також Управлінням Пенсійного Фонду України в Олевському районі проведено – 9 семінарів, 12 зустрічей в трудових колективах, надруковано в місцевій газеті «Зорі над Убортю» 12 роз`яснень. Також працюють «гарячі лінії». 

На території району працює 3 банківські відділення: Олевське відділення «Райффайзен Банк Аваль», Олевське ТБ відділення Коростенського відділення Ощадного банку України, Олевське ТВБВ «Приватбанку», які надають суб’єктам малого і середнього бізнесу спектр банківських послуг.

 

3. Проблеми розвитку малого і середнього  підприємництва та можливості по їх розв’язанню

Поряд з цим існує ряд проблем, які потребують розв’язання і відповідної роботи для їх подолання:

- нестабільність та суперечливість у чинних законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність. Нестабільність податкового законодавства;

- недостатня допомога малому та середньому  підприємництву з боку держави, незахищеність підприємців та їхнього бізнесу;

- недостатність фінансування районної програми підтримки малого і середнього підприємництва;

- низький рівень участі громадськості у формуванні регуляторної політики;

         - нерівномірність розвитку малого і середнього бізнесу на території району;

- недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток виробничої сфери, труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність застави у суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- нерозвиненість небанківського сектору фінансових послуг;

- невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу.          

На подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в районі, спрямована Комплексной програми розвитку малого і середнього підприємництва у  Олевському районі на 2017-2020 роки, головна мета і основні завдання якої чітко сформульовані, намічені основні напрямки діяльності  райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських об’єднань підприємців на наступні два роки.

З метою проведення діагностування підприємницького середовища, застосуємо метод – SWOT аналізу, який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку, сектора малого і середнього підприємництва, а також основні шанси та загрози його розвитку.

Матриця SWOT-аналізу розвитку підприємництва

Позитивний вплив

Негативний вплив

Сильні сторони

Слабкі сторони

      До найбільш сильних внутрішніх сторін підприємництва відносяться:

1. Мобільність і гнучкість бізнес-процесів у малому та середньому підприємництві:

-         швидка реакція малого і середнього бізнесу на нові потреби ринку, зміну попиту (в порівнянні з великими підприємствами мають можливості більш швидко насичувати ринок новими товарами та послугами, які користуються платоспроможним попитом);

-         більша маневреність і ефективність у розширенні й модернізації діючих малих та середніх підприємств;

-         орієнтація на конкретного споживача.

 

2. Забезпечення суб’єктами підприєм-ництва загальних надходжень податків і зборів до зведеного та місцевого бюджетів.

3.Суттєвий вплив на формування соціальної складової життєдіяльності суспільства через:

-             значний потенціал створення нових робочих місць;

-             можливості розвитку підприєм-ницької ініціативи серед соціально вразливих верств населення;

-             підвищення соціального статусу підприємницької діяльності.

4. Значні внутрішні резерви і поступові темпи зростання кількісних показників.

 

5. Потужний сегмент ринку праці:

-             кількість найманих працівників малих та середніх підприємств у 2015 році становила   2338 осіб;

-         значна питома вага обсягів продукції (робіт, послуг), реалізованих малими та середніми підприємствами в загальних   обсягах реалізованої продукції підприємствами району.

 

6. Наявність  мережі банківських установ, відповідної їх ресурсної бази та можливостей надання ними розширеного спектру послуг.

7. Наявність дозвільного центру, який працює за принципом організаційної єдності.

      Слабкими сторонами малого і середнього підприємництва  є:

1. Незначна фінансово-економічна потужність сектору малого і середнього бізнесу (низький рівень фінансового забезпечення, в першу чергу малих підприємств та фізичних осіб-підприємців у інноваційній, соціальній, комунальній сферах).

2. Підвищена чутливість до конкуренції, зростання рівня цін, умов кредитування.

3. Складність залучення значних інвестицій.

4. Наявність "тіньової" діяльності суб'єктів підприємництва.

5. Складність впровадження, а також відсутність економічної мотивації до інвестування.

6. Низька інноваційна активність малого та середнього  підприємництва та відповідно низький рівень кооперації з науково-технічним потенціалом.

7. Недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм організації господарювання (невміння використовувати сучасні підходи до управління бізнесом, його ризиками):

 - недостатність коштів у підприємців для отримання знань, необхідних для ведення бізнесу.

8. Недостатній рівень інформаційного та методичного забезпечення з питань:

 

- сертифікації продукції та послуг, а також впровадження систем управління якістю.

 

9. Складний доступ вітчизняного малого та середнього підприємництва до сучасних технологій.

10. Нерівномірність розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва по селах та у місті.

11. Недостатня активність представників малого та середнього  підприємництва щодо захисту власних інтересів.

12. Низька активність сільського населення для започаткування власної справи.

Можливості

Загрози

1. Вигідне економіко-географічне розташування Олевського району, прикордонне положення з Республікою Білорусь.

2. Значні природні, історико-культурні, рекреаційні ресурси.

3. Значний трудовий потенціал Олевського району:

- чисельність наявного населення на початок 2016 р. становила 41811 чол.;

  - кількість економічно активного населення станом на 01.12.2016 р. становила 26160 чол.

4. Розвинена мережа торгових підприємств та товарної структури роздрібного товарообігу, послуг. 

5. Наявність Комплексной програми розвитку малого і середнього підприємництва у Олевському районі на 2017-2020 роки

 6. Запровадження спрощеної та скороченої у часі процедури державної реєстрації та постановки на облік юридичних та фізичних осіб – підприємців.

7. Вдосконалення процедур видачі дозволів на започаткування та провад-ження підприємницької діяльності.

8. Впровадження системи комплексного інформаційно-консультативного забезпечення суб’єктів підприємництва.

9. Розвиток взаємодії органів місцевої влади з підприємцями.

10. Наявність сприятливих спортивних, культурних факторів для поштовху розвитку малого та середнього підприємництва.

11. Наявність вільних ринкових ніш, широке поле діяльності для розвитку бізнесу, в тому числі збільшення частки малого та середнього  підприємництва виробничого спрямування.

1. Певні ризики нестабільної макроекономічної політики.

2. Недосконалість правових, економічних та адміністративних засад в реалізації прав на підприємницьку діяльність.

3. Недостатність сприятливих умов для ведення бізнесу.

4. Збільшення демографічного навантаження на осіб працездатного віку.

5. Інфляція та її наслідки:

 

- інфляційні очікування населення;

- погіршення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки тощо.

 

6. Зростання вартості енергоносіїв.

7. Економічно обтяжлива для малого та середнього бізнесу вартість нерухомості, орендної плати.

8. Значна частка тінізації економіки в частині:

-     поза банківського грошового обігу;

- правової незахищеності суб'єктів підприємницької діяльності.

 

9. Невисокий рівень соціального статусу і престижу підприємців.

10. Низький рівень соціального захисту найманих працівників;  

11. Велика загальна кількість дозвільних документів, які регулюють підприємницьку діяльність.

12. Недосконала система державного нагляду за підприємницькою діяльністю.

13. Складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг.

14. Недостатній обсяг доступних для підприємців фінансово-кредитних ресурсів (в т.ч. проблема отримання кредиту на започаткування підприємницької діяльності; складний порядок отримання мікрокредитів);

15. Недостатньо елементів інфрастру-ктури підтримки підприємництва.

 

Отже, можна виділити основні фактори, які перешкоджають подальшому розвитку малого і середнього підприємництва, та на подолання яких спрямовано Програму на 2017 - 2020 роки:

Це:

-    недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва;

-    складна система видачі документів дозвільного характеру;

-    недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур;

-    нерозвинута інфраструктура підтримки підприємництва;

-    слабкість матеріальної, технічної, фінансової, кадрової складових підприємницької діяльності;

-    ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови кредитування;

-    брак кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого і середнього підприємництва, спроможного розвивати бізнес;

-    низький інноваційний потенціал малого і середнього підприємництва;

-   низький рівень іноземних інвестицій;

-   недостатній рівень кредитування банками інноваційних проектів;

- недостатність на підприємствах підготовлених фахівців, які мали б проводити роботи від передінвестиційної підготовки проекту (маркетингові дослідження, фінансовий аналіз), розробки бізнес-плану до його подальшого супроводження.

На сьогоднішній день це особливо актуально, враховуючи, що більшість підприємств мають ресурсозатратні технології та неефективне, зношене обладнання, яке не дає можливості виготовляти конкурентоздатну продукцію.

Підприємствам, які потребують інвестицій, необхідно витратити значні кошти для аналізу власного фінансово-господарського стану та розробки необхідного пакету документів, оскільки інвестор не може вкласти кошти, не оцінивши ризику.

Треба зазначити, що існує розбіжність між даними органів статистики та податкових органів щодо кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва. Органам статистики звітують тільки суб’єкти підприємництва - юридичні особи. Обсяги виробництва продукції, робіт, послуг, які створені суб’єктами підприємництва - фізичними особами, не враховуються, як і чисельність населення, що перебуває з ними у трудових відносинах, а це майже стільки ж, як і на малих підприємствах.

Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва в районі налічує 3 фінансово-кредитні установи, 5 страхових компаній, 2 інформаційні – консультативні установи, що розглядають питання підприємництва, 4 громадські приймальні, 3 гарячі лінії, 5 громадських об'єднань (організацій) суб'єктів підприємництва.

Органами місцевого самоврядування  в межах чинного законодавства надають суб’єктам малого і середнього бізнесу  податкові пільги. Це в першу чергу стосується підприємців, що займаються наданням побутових послуг в сільській місцевості.

4. Мета та пріоритетні  завданняПрограми

 Метою Програми є створення сприятливого підприємницького середовища в районі, зменшення чисельності безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами завдяки спрямуванню дій органів влади на всіх рівнях, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування і впровадження ефективної системи його підтримки і захисту.

Пріоритетними завданнями розвитку малого і середнього підприємництва району на 2017-2020 роки є:

- розробка та впровадження у виробництво нових технологій, у тому числі природоохоронних;

-   вирощування та переробка сільгосппродукції;

-   виробництво конкурентоздатної продукції;

-  запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, зокрема відходів переробки деревини та низькосортної деревини;

-  надання побутових послуг населенню, поліпшення їх структури та якості обслуговування;

-   підвищення якості надання транспортних послуг;

-   створення мережі кооперативних підприємств на селі;

-   вирощування картоплі;

-   оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

-   розвиток "зеленого" туризму у сільській місцевості.

 

 

5. Заходи  Програми за напрямкамипідтримки малого і середнього  підприємництва

 

5.1. Упорядкування нормативного регулювання                 підприємницької діяльності

 

Даною програмою передбачені заходи спрямовані на удосконалення нормативної - правової бази, що регулює діяльність малого та середнього підприємництва. Ці заходи передбачають забезпечення участі представників малого і середнього підприємництва, їх об’єднань у процесі визначення та аналізу актуальних проблем у цій сфері та вироблення на його основі пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства і нормативно-правових актів місцевих органів влади, внесення необхідних змін.

Програма підтримки малого та середнього підприємництва - це інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні.   Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення всіх перешкод реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємництва в  районі.

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:

- проведення моніторингу впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва;

- зменшення адміністративного тиску на підприємців;

- усунення організаційних перешкод в сфері підприємництва;

- удосконалення чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва;

- вдосконалення роботи державного реєстратора та Дозвільного центру району з видачі документів дозвільного характеру;

-  координацію  дій по розробці та виданню регуляторних актів;

-  забезпечення гласності розгляду проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьку діяльність;

-  проведення аналізу діючих регуляторних актів;

- проведення досліджень направлених на визначення перешкод, що заважають розвитку малого і середнього підприємництва;

- забезпечення вільного доступу  підприємців  до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження політики та покращення бізнес середовища в районі;

- проведення регулярних засідань районної координаційної  ради з питань розвитку підприємництва;

- створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності.

Залучення суб’єктів господарської діяльності до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань підприємництва і публічного обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців, ринкове середовище, що забезпечить прозорість процесу впорядкування нормативного регулювання і дозволить більш ефективно управляти процесами регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні.

 

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 

Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки  підприємництва мають бути спрямовані на об'єднання фінансових можливостей усіх джерел підтримки підприємництва, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування власних коштів.

Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка механізмів, спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Для реалізації цього завдання необхідно створити банк даних фінансово-кредитних установ у сфері мікрокредитування.

Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом упровадження диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів підприємцями, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у пріоритетних галузях економіки, зниження ставок орендної плати за використання приміщень, землі, устаткування з урахуванням специфіки району. Підтримка повинна надаватись на конкурсній основі. Переваги повинні надаватись підприємствам, що здатні організувати нові робочі місця, налагодити використання у виробництві місцевих сировинних ресурсів, впроваджувати нові енергозберігаючі технології.

Підтримка малого та середнього бізнесу планується шляхом надання дотацій підприємцям-роботодавцям на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян, у першу чергу соціально незахищених категорій населення за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Інвестиційна підтримка повинна здійснюватись шляхом поновлення бази даних інвестиційних проектів підприємств малого та середнього підприємництва району.

Основними видами фінансово-кредитної підтримки у 2017-2020 роках мають бути фінансування інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва у формі фінансового кредиту, отриманого суб’єктами малого і середнього підприємництва та надання одноразової допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю.

Перспективним напрямком досягнення програмної мети будуть дії райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування  щодо здійснення комплексу заходів по нарощуванню обсягів залучення інвестицій у розвиток малого  і середнього бізнесу.

В рамках регіональної політики планується проведення аналізу стану соціально-економічного розвитку  району. Буде здійснена диверсифікація шляхів залучення інвестицій в економічну та соціальну сферу району і на цій основі збільшення обсягів фінансування з різних джерел для створення нових та розвитку діючих малих та середніх підприємств.

Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.

 

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Важливим напрямком підтримки розвитку  малого та середнього підприємництва має стати  питання підвищення кваліфікації кадрів підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань полягає в створенні умов для самозайнятості безробітного населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних  за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю; здійсненні професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців; надання консультаційної та організаційної допомоги підприємцям-початківцям  з питань законодавства й оподаткування.

Різновидом ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів та до участі у  обласних та районних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях, ділових зустрічах, навчальних програмах.

Основними напрямками роботи з питання  сприяння ресурсному, інформаційному забезпеченню  та формуванню інфраструктури є: створення і постійне оновлення бази даних нежитлових приміщень виробничого та невиробничого призначення, що не використовуються та можуть бути передані підприємцям в користування; проведення роз'яснювальних заходів та консультацій з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, висвітлення в районній газеті «Зорі над Убортю» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.

По ресурсному забезпеченню у 2017-2020 роках у ході реалізації програми передбачається здійснити наступні основні заходи:

- створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, незавершеного будівництва;

- формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього  бізнесу шляхом надання пільг з податків і зборів;

- створення баз даних інвестиційних проектів з метою пошуку потенційних інвесторів;

- проведення конкурсу «Кращий підприємець року».

Підтримка райдержадміністрації та місцевих органів влади буде направлена на розвиток регіональних та міжрегіональних  економічних зв’язків.

 

5.4. Формування інфраструктури розвитку підприємництва

      

Метою розділу є підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг суб’єктів малого та середнього підприємництва. Основними завданнями для вирішення поставленої мети є підтримка малого і середнього підприємництва інноваційного спрямування, підвищення якості продукції, стабільності та ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Протягом 2017-2020 років буде реалізовано заходи для розвитку підприємництва у сільській місцевості, залучення сільського населення до підприємницької діяльності, спрямування інвестиційних ресурсів на підвищення продуктивності праці та якості продукції малих та середніх підприємств сільськогосподарської галузі, які орієнтуються в своїй діяльності на досягнення високої ефективності, впровадження інновацій, освоєння нових технологій. Відбір проектів, яким буде надано фінансову підтримку і забезпечено режим сприяння у реалізації, здійснюватиметься на конкурсній основі.

З метою підвищення  модернізації виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, залучення в  район  коштів як вітчизняних інвесторів, так і міжнародних фінансових структур та інших джерел, розвитку виробництва сучасних товарів, пріоритетна підтримка надаватиметься інноваційним проектам.

Пріоритети підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проектів виробничого спрямування.

 

6. Очікувані показники ефективності заходів Програми

 

Завдяки реалізації заходів Програми на 2017-2020 роки будуть створені сприятливі умови для стійкого розвитку малого та середнього бізнесу, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості населення району, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах активізації інноваційних процесів, наповнення бюджетів усіх рівнів, насичення товарних ринків, вирішення соціально-побутових проблем.

 

У результаті реалізації Програми очікується:

 

- збільшення кількості малих і середніх  підприємств на 10 тис. населення з 37 до 39 одиниць, або на 5,4%;

-  збільшення кількості приватних підприємців-фізичних осіб до 1580 осіб,  або на 12,9 %;

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва на 29,4%;

-  підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності;

-  зростання зайнятості населення;

-  поліпшення діяльності суб'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

 

7.  Ресурсне забезпечення заходів Програми

 

Фінансове забезпечення заходів Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного, місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів громадських організацій та об’єднань підприємців, власних коштів підприємців, інших установ, підприємств, організацій.

Фінансові ресурси за рахунок коштів місцевого бюджету визначаються за рішенням районної ради. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого і середнього підприємництва, визначається у видатковій частині районного бюджету.

 

8.  Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

 

Моніторинг виконання Програми здійснюється щокварталу управлінням економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою, районною державною адміністрацією та Департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

- щоквартальна звітність структурних підрозділів органів місцевої виконавчої влади, громадських організацій та підприємницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми;       

- проведення аналізу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

- отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, координаційній раді з питань розвитку підприємництва, представників громадських об’єднань підприємців.

Координацію дій щодо стану виконання Програми, проведення моніторингу і щоквартальненадання узагальненої звітності про хід реалізації Програми здійснює управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

Заходи  Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва

 в Олевському районі на 2017-2020 роки

 

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість,

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.  Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

 

1.

Реалізація державної регуляторної політики у сфері

господарської

діяльності

Проводити моніторинги впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації, юридичний сектор райдержадміністрації,

Фінансування не потребує

-

Формування системи недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

Розробляти та своєчасно затверджувати плани з підготовки проектів регуляторних актів, у разі необхідності вносити до них відповідні зміни.

До 15 грудня

щорічно

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації, юридичний сектор райдержадміністрації,

Фінансування не потребує

-

Забезпечення прозорого та ефективного процесу прийняття регуляторних актів з питань регулювання підприємницької діяльності

Оприлюднювати в засобах масової інформації проекти регуляторних актів

 

2017 - 2020 роки

Розробники регуляторних актів,

Районна газета  «Зорі над Убортю»

Кошти місцевого бюджету

У межах кошторису

 

Забезпечення відкритих обговорень за участю представників громадськості

Надавати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу з питань реалізації регуляторних актів

2017 - 2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальних об’єднаних громад розробники 

 

Фінансування не потребує

          -

Підвищення обізнаності суб’єктів господарювання про прийняті регуляторні акти

2.

 

 

Створення умов для більш широкої участі громадськості у

формуванні і реалізації державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва

 Сприяти діяльності «громадських  приймалень»,  «гарячих ліній»

2017 - 2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, обласні представництва в районі, громадські об’єднання підприємців (за згодою)

 

Фінансування не потребує

          -

Запровадження системи зворотного зв’язку між владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва

Забезпечити вільний доступ підприємців, їх громадських організацій до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно питань бізнесу 

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації, юридичний сектор райдержадміністрації, територіальні об’єднані громади

Фінансування не потребує

          -

Забезпечення оперативної інформаційної підтримки

3.

Удосконалення системи видачі документів дозвільно-погоджувального характеру за принципом організаційної єдності

Забезпечити функціонування центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

2017 - 2020 роки

 Юридичний сектор, державний адміністратор, державний реєстратор,  структурні підрозділи райдержадміністрації, обласні представництва в районі

Місцевий бюджет

 

-

Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

 

 

Здійснювати моніторинг дозвільних процедур при започаткуванні власної справи, розробка пропозицій щодо їх подальшої оптимізації в напрямку спрощення.

Здійснювати моніторинг роботи дозвільного центру

Один раз на півріччя

 Юридичний сектор,  райдержадміністрації, територіальні об’єднані громади, дозвільний центр,

управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації

Фінансування не потребує

          -

Прозорість та доступність при отриманні документів дозвільного характеру. Скасування дозвільних документів, застосування яких є недоцільним.

Здійснення контролю за роботою дозвільного центру  з метою удосконалення їх роботи

4.

Удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Готувати та вносити в установленому порядку до  обласної державної адміністрації пропозиції до проектів законів щодо удосконалення дозвільної системи, впорядкування контрольної діяльності, мікрокредитування, удосконалення спрощеної системи оподаткування, запровадження єдиного соціального податку.

2017 - 2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні представництва в районі, територіальні об’єднані громади, громадські об’єднання підприємців (за згодою)

 

Фінансування не потребує

          -

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва.

Усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність

 

 

Готувати та надавати  обґрунтовані пропозиції  районній раді щодо перегляду ставок єдиного і фіксованого податків, вартості патентів, місцевих податків і зборів

2017 - 2020 роки

 

 

 

Олевське відділення Коростенського ОДПІ

Фінансування не потребує

          -

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

 

 

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

5.

 

Розширення доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів

Вивчати потреби малого та середнього підприємництва в отриманні фінансових ресурсів для започаткування та ведення бізнесу

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміністрації

Фінансування

не потребує

          -

Визначення обсягів фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва

6.

Фінансування пріоритетних сфер розвитку підприємництва

Надавати фермерським господарствам фінансову допомогу для придбання техніки, насіння, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів (на конкурсній основі)

2017 - 2020 роки

Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кошти Державного бюджету України

Відповідно до призначень Державного бюджету України

Поліпшення фінансового, матеріально-технічного стану фермерських господарств

7.

Фінансова підтримка безробітних, повернення їх до категорії зайнятого населення

Надавати фінансову допомогу для започаткування власної справи та виплати одноразової допомоги по безробіттю.

 

 

2017 - 2020 роки

 

Управління праці та соціального захисту населення

  райдержадміністрації, районний  центр зайнятості (за згодою), територіальні об’єднані громади

Кошти фонду загально-

обов’язкового державного соціального страхування  на випадок безробіття

У межах кошторису

Започаткування безробітними власної справи, збільшення кількості зайнятого населення

3. Ресурсна та інформаційна підтримка

8.

Ресурсна підтримка

Оновлювати бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва, вільних земельних ділянок

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміністрації, територіальних об’єднаних громад, відділу Держкомзему  в Олевському районі Житомирської області (за згодою)

Фінансування не потребує

          -

Забезпечення доступу до майнових баз даних для облаштування бізнесу

Проводити моніторинг ефективності використання приміщень спільної власності, наданих підприємцям в оренду

 

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміністрації

Фінансування   не потребує

          -

Запровадження  спеціальних умов при розрахунку орендних ставок для малих підприємств, що працюють за пріоритетними напрямками, та для підприємців початківців

 

 

Видати буклети щодо стану, розвитку малого та середнього  підприємництва 

2017 - 2020 роки

Олевське відділення Коростенської ОДПІ, управління Пенсійного Фонду України в Олевському районі, Олевський районний центр зайнятості, управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі,  сектор культури  райдержадміністрації

Місцевий бюджет

4,0 тис.грн. 2017р.;

5,0 тис.грн.

2018 р.

6,0 тис.грн. 2019р.;

5,0 тис.грн. 2020р.;

 

Інформування громадськості про розвиток та перспективи малого та середнього бізнесу в районі

Забезпечити висвітлення проблем і стану розвитку малого та середнього підприємництва в місцевих засобах масової інформації

 

2017 - 2020 роки

Сектор зв'язків   із засобами масової інформації та громадськістю

Фінансування  не потребує

-

Використання можливостей преси для підвищення рівня поінформованості суспільства з проблем розвитку підприємництва

 

                                                                                4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

9.

 

Сприяти створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та розширенню мережі заготівельних пунктів по прийому від населення лишків сільськогосподарської продукції

2017 - 2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Фінансування  не потребує

          -

Інформування суб’єктів малого та середнього підприємництва у сільській місцевості щодо умов провадження підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі

 

Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки

Залучати до участі у регіональних, міжрегіональних та  виставках-ярмарках та інших заходах кращих підприємств малого та середнього бізнесу району.

 

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації   управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Кошти організаторів виставкових заходів та їх учасників

У межах кошторису

Розвиток економічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності.

Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, розширення експортних можливостей

10.

Формування системи взаємодії з громадськими організаціями

 Проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

 

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації   громадські об’єднання підприємців (за згодою)

Фінансування   не потребує

          -

Залучення громадських організацій до вирішення актуальних проблем розвитку малого та середнього підприємництва

5. Підвищення кваліфікації для сфери підприємництва

 

11.

Підвищення освітнього та інформаційного рівня кадрів в умовах ринкової економіки

Участь  у тематичних  семінарах   адміністратора дозвільного  центру

Постійно

Адміністратор дозвільного центру

 

Місцевий бюджет

2,0 тис.грн. - 2017р,

 

2,0 тис.грн. - 2018р.

 

3,0 тис.грн. - 2020р.

Підвищення рівня кваліфікації адміністратора дозвільного центру району

12.

Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суб’єктів підприємницької діяльності

Проведення конкурсу серед молоді на кращі бізнес-плани (проекти) підприємницької діяльності та їх просування для впровадження у підприємництво

Згідно з планом роботи

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації  

Фінансування    не потребує

-

Підвищення рівня кваліфікації керівників підприємницьких структур та суб’єктів підприємницької діяльності

13.

Удосконалення професійної орієнтації незайнятого населення щодо активної трудової діяльності у сфері малого та середнього бізнесу

Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість

 

 

2017 - 2020 роки

Районний центр зайнятості

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

У межах кошторису

 

 

 

 

 

 

Підвищення конкурентоспроможності безробітних на районному ринку праці

14.

Розвиток підприємництва у сільській місцевості

Проводити „круглі столи” для представників малого та середнього бізнесу, в т. ч. з питань розвитку сільського туризму

2017 - 2020 роки

Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі, сектор культури райдержадміністрації, громадські об’єднання підприємців (за згодою)

Кошти  місцевого бюджету

У межах кошторису

 

 

Підвищення фахового рівня суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

Загальна вартість Програми (тис. грн.)

За джерелами фінансування

По роках

2017

2018

2019

2020

 Місцевий бюджет

6,0

7,0

6,0

8,0

                     
2017-07-28 16:58:00
 
30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми

Всесвітній день протидії торгівлі людьми було проголошено 30 липня Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році з метою підвищення інформованості громадськості про тяжке становище мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми, а також для заохочення громадян  активно допомагати та протидіяти цьому злочину.

 
2017-07-28 15:51:00
Засідання круглого столу, організованого КУ «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради»

Питання забезпечення конституційного права дітей на життя та охорону здоров’я, запобігання втраті дітей від зовнішніх факторів, такі  питання були розглянуті на засіданні круглого столу, організованого КУ «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради».

 
2017-07-28 14:26:00
 
Обережно – ботулізм!

В Україні залишається складна ситуація щодо захворювання населення на ботулізм. За даними МОЗ на сьогоднішній день захворіло 90 осіб, з них 9 померло, 8 смертельних випадків пов’язують із вживанням в’яленої риби.       В області за 6 місяців поточного року серед дорослих осіб зареєстровано 2 побутових випадки ботулізму з 2 потерпілими (с.Рогізне Любарського району та м.Бердичів) та 2 побутових випадки отруєння грибами з 3 потерпілими, з них 2 особи померло (м.Малин та с.Сергіївка Ємільчинського району).

 
2017-07-28 14:14:00
 
Дітей учасників АТО запрошують до участі в 5-денному музичному таборі

П’ятиденний музичний кемп пройде для школярів області та дітей з родин учасників АТО і дітей-сиріт у Житомирі. Денний музичний табір «Music Camp Internation» відбудеться з 28 серпня по 2 вересня цього року.

 
2017-07-27 10:13:00
Цього тижня Держенергоефективності відшкодувало 13 млн грн. за «теплими кредитами»

 Чергове відшкодування у розмірі майже 13 млн грн. здійснило Держенергоефективності в рамках Урядової програми «теплих кредитів». Так, 25 липня з держбюджету перераховано 7,2 млн грн. компенсацій тим, хто купував енергоефективні матеріали для утеплення індивідуального житла.

 
2017-07-25 12:37:00
 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БВПД ІНФОРМУЄ

ШУКАЄМО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН! Конкурс на навчання для громадських радників Якщо Вам небайдужий розвиток Вашої громади, Ви добре розумієте її проблеми, прагнете змін і готові виділити час на допомогу громаді, запрошуємо Вас долучитися до міжрегіональної команди громадських радників.

 
2017-07-25 09:52:00
Президент підписав Закон, який посилює соціальний захист осіб з інвалідністю в Україні

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2109-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю».

 
2017-07-21 16:02:00
 
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» підписано Президентом України

20 липня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про енергетичну ефективність будівель».  

 
2017-07-18 17:43:00
Сергій Савчук: Для ЕСКО-інвесторів зібрали понад 7 тис. потенційних об’єктів, що потребують термомодернізації

У тісній співпраці з місцевими органами влади Держенергоефективності сформувало національну інформаційну базу потенційних ЕСКО-об’єктів: http://saee.gov.ua/uk/content/energoservis_1. Наразі вона налічує понад 7 тис. бюджетних установ, що потребують термомодернізації і можуть бути найбільш цікавими для ЕСКО-компаній з точки зору інвестування.  

 
2017-07-17 19:00:00
Розпочато поточний ремонт та реконструкцію загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів в с.Радовель

17 липня 2017 року  голова адміністрації Дмитро Лазаренко разом з начальником відділу  освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту  та взаємодії з громадськістю Галиною Талах відвідали  Радовельську загальноосвітню школу, в якій розпочато поточний ремонт  та реконструкцію  за рахунок  Благодійної організації «Благодійний Фонд Михайла Весельського «Радовель».