Головна / Олевська районна рада / Проекти рішень районної ради

 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням районної ради

   від                   року №

 

 

 

 

РАЙОННА (КОМПЛЕКСНА) ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

        забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

 

 

I. Загальна характеристика районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (далі - Програма)

 1.

Ініціатор розроблення Програми

 районна державна адміністрація

 

 2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

наказ Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 року № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 року «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні»

рішення Житомирської обласної ради від 02.11.2017 року № 776 «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки»

 

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

4.

Співрозробники Програми

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, сільських рад

 

5.

Відповідальний

виконавець Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  районна державна адміністрація, виконкоми міської, сільських  рад

 

6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  КУ  центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олевської міської ради, відділ освіти, культури, охорони здоров’я,  молоді,  спорту та взаємодії з громадськістю  райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2022

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районний, міський, сільські

 

9.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього грн. у тому числі:

8542849

9.1

коштів державного бюджету

коштів обласного бюджету

4271424, 5

 

 

коштів районного бюджету 

коштів міського бюджету

коштів сільських бюджет

 

                                       

4271424, 5

 

 

 

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

В районі станом на 1 жовтня 2017 року на первинному обліку служб у справах дітей перебуває 111 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 85дітей - під опікою та піклуванням громадян, 21 дитина виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. В інтернатних та інших закладах перебуває 5  дітей вищезазначеної категорії.

Стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 41,44 %, переважна більшість з яких має житло на праві користування (31,53%).

Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 65 взагалі не мають житла. Відповідно до законодавства, 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років,  зараховані на квартирний та соціальний квартирний облік.

Впродовж 2018-2022 років 51 дитина, згідно із законодавством,  потребуватимуть постановки на соціальний квартирний облік, а саме: 17 дітей досягне 16-річного віку у 2018 році, 10 дітей  - у 2019 році, 10 дітей  - у 2020 році, 7 дітей  - у 2021 році, 7 дітей  - у 2022 році.

53 осіб з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком  від 18 до 23 років, не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані. З них у віці

18 років – 14 осіб,   19 років – 15 осіб,    20 років – 13 особи,    21 рік – 6 осіб,

22 роки – 5 осіб.

           10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть 18 річного віку у 2018 році, та особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані, перебувають на квартирному соціальному обліку, інші, згідно із законодавством, потребують постановки на квартирний соціальний облік.

              Програма передбачає вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є  вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми.

 

 ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання  Програми

 

  Шляхами і засобами розв’язання проблем є:

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

 3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  шляхом проведення  реконструкцій чи капітального ремонту житла.

 4. Вивчення питання щодо необхідності забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.

6. Вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло або яке перебуває у непридатному стані, на квартирний облік (облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов) та соціальний квартирний облік.

7. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом його придбання серед введених в експлуатацію і на  вторинному ринку багатоквартирних житлових будинків, житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб та земельних ділянок,  на яких вони розміщені.

8. Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

  
V. Ресурсне забезпечення Програми
 
Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів обласного,  районного, міського та сільських бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є:

- кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які повернуться з інтернатних,  навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу за період виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному для проживання стані;

- прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла, які визначаються Мінрегіоном на відповідний період згідно з  Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції

12 жовтня 2005 року № 1185/11465,

- норми жилої площі, установлені органом місцевого самоврядування,  який надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми забезпечення соціальним житлом, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми                                                                                                                            бсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми     

2018

 
 
2019
 
 
2020
 
 
2021
 
 
2022
Всього витрат на виконання Програми,  грн.
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
500000
 1580312
2919335
1771601
1771601
8542849
обласний бюджет  грн.
250000
790156
1459667,5
885800,5
885800,5
42714245
районний, 
міський та сільські бюджети грн. 
250000
790156
1459667,5
885800,5 
885800,5 
42714245
Інші джерела

-   

-

-

-

-

 

 

 

VІ. Порядок використання коштів районного бюджету на реалізацію Програми  

1. Порядок визначає  механізм  використання коштів  передбачених в районному бюджеті на виконання заходів Програми.

2. Головний розпорядник коштів районного бюджету та субвенції обласного бюджету на забезпечення  житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі субвенція) визначається рішенням районної ради.

3. Фінансування видатків  за напрямами  Програми здійснюються з відповідних бюджетів в межах затверджених обсягів.

4. Відповідно до Програми розпорядники коштів міських, сільських бюджетів визначаються рішенням відповідних місцевих рад (за згодою).

 

5.  Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:  

1)  придбання житла для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у відповідних органах місцевого самоврядування ( далі - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа)  і потребують надання позачергового соціального житла після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах,  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну ї піклування над такими дітьми, та  які досягнуть повноліття за період виконання Програми.

2)  здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, до якого вони будуть повертатися після завершення  їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах,  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми.

6. При купівлі житла враховуються  витрати на придбання земельної ділянки.

7. Пропозиції  щодо розподілу бюджетних призначень субвенції між районним, міським,  сільськими бюджетами формує служба у справах дітей  обласної державної адміністрації  на підставі пропозицій  райдержадміністрації,  виконкомів міської, сільських рад.

8. Під час реалізації завдань  Програми враховувати, що за рішеннями районної ради субвенція може передаватись бюджетам сіл,  міст районного значення. 

   9. Придбане житло передається до житлового фонду соціального призначення  відповідних органів місцевого самоврядування (за згодою) для подальшого надання його у користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку  в цих органах у встановленому законом порядку.

10. Інформація щодо обсягу необхідних  видатків із підтвердженням наявності необхідних документів надається розпорядниками коштів міського, сільських, бюджетів до служби у справах дітей райдержадміністрації до 10 числа відповідного місяця.

11. Служба у справах дітей райдержадміністрації відповідно до інформацій, поданих головними розпорядниками коштів міського, сільських бюджетів, та помісячно розпису асигнувань субвенції подає відділу фінансів  райдержадміністрації заявку на фінансування.

           12. Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку на підставі отриманого фінансування здійснюю розподіл коштів субвенції та перераховує її на відповідні рахунки сільських, міського бюджетів.

13. Отримані районним, міським та сільськими бюджетами субвенції  перераховуються на  рахунки  головних розпорядників коштів, відкриті в органах державної казначейської служби.

14. Розпорядник коштів у межах фактичних   надходжень беруть  бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за рахунок коштів субвенції  відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих  бюджетів. Операції, пов’язані  з використання коштів районного бюджету, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881.

15. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

16. Невикористані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до відповідного бюджету у порядку, встановленому чинним законодавством.

17. Не допускається спрамування бюджетних коштів за напрямками (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отриманння прибутків або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту житлових та майнових прав дітей.

18. Складання та подання  фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів програми в установленому законодавством порядку.

 19. Відповідальність за цільове та ефективне  використання коштів субвенції несуть  розпорядники  коштів згідно чинним законодавством.

20. Контроль за  цільовим та ефективним використанням коштів районного, міського та сільських бюджетів  здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 VІІ. Показники продукту Програми

 

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2018

2019

2020

2021

2022

Всього витрат на виконання програ-ми,

грн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

  Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом і благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання

Кількість осіб

 

 

 

 

-

2

8

15

8

8

8342849

2

 

  Капітальний ремонт чи реконструкція  житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Кількість осіб

 

-

1

1

1

1

 

200000

 

VІІІ. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) грн, в т.ч.:

Очікуваний результат

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

                     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Збереження житла, що належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

1) Забезпечення ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації  

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання

2) Здійснення контролю за своєчасним набуттям дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом

2018-2022

Служби у справах дітей райдержадміністрації,

виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист майнових прав дітей

3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа

 

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

 опікуни/

 піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4) Створення комісій для  проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають  у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,    виконкоми міської, сільських рад (за згодою),

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Вивчення питання необхідності постановки на соціальний квартирний облік, придбання житла, проведення капітального ремонту

5) Капітальний ремонт чи рекон-струкція  житла, що перебуває у власно-сті дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою),

 

Обласний бюджет

-

25000

25000

25000

25000

Приведення у належний стан житла, яке перебувало у непридатному для проживання стані

Бюджети районних, міських, селищних, сільських рад

-

25000

25000

25000

25000

2. Забезпече-ння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом, формування житлового фонду соціального призначення

1) Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій,  виконкоми міської,

сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом

2) Ведення соціаль-ного квартирного обліку дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на поза черго-ве  отримання житла із житлового фонду соціального призначення

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій,  виконкоми міської, сільських рад (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Облік осіб, які потребують забезпечення житлом

3) Сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними  16 років, на квартирний та соціальний квартирний облік

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської, сільських рад  (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Зарахування на соціальний квартирний облік

4) Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом

2018-2022

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Обласний бюджет

250 000

765 156

1434667,5

860800,5

860800,5

Придбання житлових приміщень для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєним житлом

Бюджети районних, міської, сільських рад

250 000

765 156

1434667,5

860800,5

860800,5

5) Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Наявність фонду соціального житла для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, у разі якщо право користування жит-лом є тільки у них

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення житлом на праві власності

2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьків-ського піклування на  здійснення права  спадкування, у випадках, коли така дитина є спадком-цем житла чи майна

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

опікуни/піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист житлових та майнових прав дітей

3) Взяття дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Всього по Програмі:

500000

1580312

2919335

1771601

1771601

 

*Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

 


                   ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють органи опіки та піклування районної державної адміністрації  та  виконкоми міської, сільських  рад.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 10 лютого надаватиме інформацію службі у справах дітей  облдержадміністрації про хід виконання Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-01-23 12:24:00
Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну правову допомогу у 2017 році

У 2017 році до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось 10 884 осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Усі вони отримали необхідну правову допомогу за рахунок держави – від правових консультацій до представництва інтересів у судах.

 
2018-01-23 12:05:00
Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги

07 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (опубліковано в газеті «Голос України» №4 (6759), яким внесено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, розширено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також – для дітей.

 
2018-01-22 12:00:00
Сьогодні на Олевщини відзначили День Соборності України.

Урочистості з нагоди Дня Соборності України відбулися в районному Будинку культури . З привітальними словами  з нагоди державного свята України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році  до всіх  присутніх звернулися: голова районної ради Віктор Троц, керівник апарату районної державної адміністрації Леонід Котвицький та заступник голови Олевської міської ради Олександр Ніколайчук,  які зазначили, що  День Соборності України  це свято, яке нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а є у нас єдина держава і ми – єдиний  дружній  народ.

 
2018-01-22 10:30:00
День Соборності України

 Щорічно український народ 22 січня святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не роздільна, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми - єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу –Дня Соборності України!

 
2018-01-16 09:29:00
 
Президент провів зустріч із представниками України у Тристоронній контактній групі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах.

 
2018-01-16 09:28:00
 
Президент прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав: Королівства Нідерландів – Едуарда Хукса, Ліванської Республіки – Алі Дахера, Республіки Судан – Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба.

 
2018-01-11 12:44:00
 
Чому в Україні зараз стільки хворих на кір?

За минулий рік кількість хворих на кір в Україні зросла у 43 рази. У 2016 році їх було лише 78, а у 2017 році - вже понад 3300 людей. Протягом поточного року зареєстровані спалахи кору в містах Київ та Одеса, за попередніми даними, люди, які захворіли на кір, майже всі були нещеплені.

 
2018-01-10 12:36:00
 
Управлінням праці обліковано 239 переселенців

Управлінням праці та соціального захисту населення Олевської райдержадміністрації взято на облік 239 переселенців (в т.ч 64 дитини) або 148 сімей з Донбасу і Криму. Станом на 01 січня 2018 року фактично перебуває на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення 130 осіб або 80 сімей.

 
2018-01-09 13:31:00
 
Відео: енергоефективні поради

Відео: енергоефективні поради

 
2018-01-09 10:22:00
 
Різдвяне привітання родини Президента України

Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне. Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день.